Stanowisko d/s Inwestycji, Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Lokalami

tel.048 621-71-05

 

  Do zadań samodzielnego stanowiska ds. inwestycji, budownictwa, drogownictwa, gospodarki lokalami należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o prawo budowlane,

2) nadawanie nazw ulic, placów oraz numeracji nieruchomości,

3) tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,

4) wydawanie pozwoleń na usuwanie drzew ,

5) naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,

6) wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego,

7) prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy z zakresu gospodarki odpadami,

8) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony wód,

9) zapewnienie bieżącego i właściwego zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych,

10) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem przez gminę inwestycji i modernizacji,

11) realizacja ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

12) współpraca z jednostkami urbanistycznymi,

13) dbałość o prawidłowy stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej,

14) przygotowanie założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich realizacja,

15) zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych, budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona tych dróg,

16) realizacja zadań wynikających z ustawy o   drogach publicznych,

17) przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji dróg,

18) przygotowanie terenów pod budownictwo po przez uzbrajanie terenów w infrastrukturę techniczną,

19) przyjmowanie wniosków od obywateli, obliczanie i przyznawanie dodatków mieszkaniowych,

20) ochrona zabytków,

21) nadzór nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej

22) gospodarowanie zasobami lokalowymi w budownictwie komunalnym oraz naliczanie stawek czynszowych,

23) wykonywanie zadań wynikających z ustawy zaopatrzenie w energię elektryczną,

24) prowadzenie działalności związanej z poprawą infrastruktury wiejskiej,

25) opracowywanie wniosków wniosków wsparci finansowe do instytucji udzielających pomocy ( krajowych i zagranicznych ) w przypadku ubiegania się Gminy o taką pomoc,

26) przygotowywanie stosownych wniosków do zamówień publicznych,

27) rozliczanie materiałów budowlanych,

28)nadzór nad osobami bezrobotnymi przyjętymi do prac interwencyjnych i robót publicznych,

29) opracowanie i wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-29 11:01:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-28 10:27:29
  • Liczba odsłon: 2412
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1557782]

przewiń do góry