Stanowisko Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych, Kancelarii Tajnej i Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej

Andrzej Nazorek

tel.048 621-71-05

 

Do samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, kancelarii tajnej i ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej , BHP należy:

1) prowadzenie rejestrów stałych i byłych mieszkańców,

2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych ludności,

3) wydawanie decyzji w sprawie zameldowań i wymeldowań,

4) współpraca ze stacją PESEL,

5) prowadzenie rejestru wyborców,

6) prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości,

7) współpraca z Posterunkiem Policji,

8) współpraca ze szkołami w zakresie sporządzania wykazu dzieci z rocznika nauczania,

9) prowadzenie spraw z zakresu BHP,

10) nadzór nad funkcjonowaniem OSP i współpraca z PSP w Kozienicach,

11)organizowanie szkoleń pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

12) prowadzenie ewidencji i sporządzanie dokumentacji z zakresu wypadków przy pracy, w drodze do i z   pracy   i innych objętych przepisami BHP,

13) dbanie   o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,

14) prowadzenie spraw wojskowych ustalonych odrębnymi przepisami:

- organizacja poboru,

- rejestracja przedpoborowych,

- wydawanie decyzji na:

a) przedterminowe zwolnienie ze służby wojskowej,

b) o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,

c) świadczenie osobiste i rzeczowe dla potrzeb Sił Zbrojnych i Obrony Cywilnej,

15) prowadzenie akcji kurierskiej i kancelarii tajnej,

16) współdziałanie w zakresie niewypałów,

17) prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgromadzeniach i zbiórkach publicznych,

18) dbanie o ochronę mienia Urzędu.

19) nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia ulicznego, pomoc w rozliczaniu wydatków za energię elektryczną i konserwację sieci.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-29 11:04:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-28 10:27:02
  • Liczba odsłon: 1662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1557456]

przewiń do góry