Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika: Elżbieta Nowczyk
tel. 48 621 70 85 wew. 209

 
Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. rejestrowanie urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3. wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego i archiwum USC,
4. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa konkordatowego,
6. realizacja orzeczeń sądowych,
7. organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
8. prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów stwierdzających tożsamość,
9. współpraca z Komendą Powiatową Policji w zakresie odbioru dowodów osobistych,
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-29 10:54:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-06 16:47:57
  • Liczba odsłon: 2186
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1557796]

przewiń do góry