Inwestycje wpływające na środowisko

OBWIESZCZENIE

Wojewody Mazowieckiego

z dnia 17 lutego 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2021 r.

WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.34

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.33 [ DOC ]

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [ DOC ]

 

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.24

w sprawie zgromadzonej dokumentacji

 

Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 12 listopada 2020 r.,
 
znak WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.22,

w sprawie możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego tym zainteresowanego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna.

 

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 
 
OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 
 

OBWIESZCZENIE

dla inwestycji pn.: "Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew, zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew".

 

WEZWANIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 50 § 1 i art. 106 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), w związku z pismem Wójta Gminy Magnuszew, znak: BT.73335.1.2019, data wpływu do tutejszego organu w dniu 16 stycznia 2020 r., dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew, zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew”, i jego uzupełnieniem, wzywa do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”) w następującym zakresie: [...]

 
OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 
 
OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Przydworzyce (009), Dz. nr 50, 51/1, gm. Magnuszew”.
 
 
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Przydworzyce (009), Dz. nr 50, 51/1, gm. Magnuszew”
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Magnuszew
dot. Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 o wydaniu decyzji

o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:
 
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”


Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie,  powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016, działka ewidencyjna nr: 64/9
 
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Nr 80/SPEC/2019
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych
prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:
 
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016, działka ewidencyjna nr: 94
 
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:

 
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016
działka ewidencyjna nr: 64/9
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych
prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:
 
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
 
inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 
Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016
działka ewidencyjna nr: 94
 
 
Decyzja
(wraz z załącznikiem oraz opiniami)
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
„Posadowienie 4 zbiorników na gaz propan o poj. 6400 litrów każdy w wersji naziemnej”
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-11 22:39:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-23 09:46:48
  • Liczba odsłon: 985
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1462948]

przewiń do góry