Komórki organizacyjne


W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:

1. Referat Finansowy. (FN)

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Kierownik Referatu - obecnie pełni tę funkcję Skarbnik Gminy,

2) stanowisko d/s księgowości budżetowej (2),

3) stanowisko d/s księgowości podatkowej i budżetowej (1),

4) stanowisko d/s wymiaru podatków (1),

5) stanowisko d/s rachuby płac i rozliczeń z ZUS (1),

6) stanowisko d/s. finansowych i oświatowych (1) .

2. Samodzielne stanowiska pracy:

1) stanowisko d/s kadr, obsługi Rady Gminy i sekretariatu,

2) stanowisko d/s rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji opłat za pobór wody i ścieków,

3) stanowisko d/s inwestycji, budownictwa, drogownictwa i gospodarki lokalami,

4) stanowisko d/s ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, kancelarii tajnej, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, BHP,

5) stanowisko d/s zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami,

6) stanowisko d/s. informacji publicznej, informacji niejawnych, archiwum zakładowego i promocji gminy.

3. Pracownicy obsługi

1) sprzątaczka,

2) konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

3) robotnik gospodarczy,

4) kierowca autobusu,

5) kierowca – konserwator w OSP

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1. Koordynowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy.

2. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych, ciągłe aktualizowanie przepisów prawnych.

3. Inicjowanie i opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie prowadzonych spraw.

4. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

5. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.

6. Współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej.

7. Przygotowanie odpowiedzi na na skargi, wnioski i interpelacje według właściwości.

8. Przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 11:53:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-17 15:08:35
  • Liczba odsłon: 11471
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1557547]

przewiń do góry