Uchwała Nr XIX/118/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego
"Teleopieka dla mieszkańców gminy Magnuszew" na lata 2020-2021.
 
 
Uchwała Nr XIX/119/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew na lata 2020-2022


Uchwała Nr XIX/120/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.


Uchwała Nr XIX/121/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Uchwała Nr XIX/122/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Uchwała Nr XIX/123/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XIX/124/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr VII/107/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Magnuszew, zaliczanym do sektora finansów publicznych.


Uchwała Nr XIX/125/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew  na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XIX/126/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 
 
Uchwała Nr XX/127/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2019.


Uchwała Nr XX/128/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Magnuszew nr V/187/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.


Uchwała Nr XX/129/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew  na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XX/130/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.


Uchwała Nr XX/131/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Uchwała Nr XX/132/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.
 
 
Uchwała Nr XXI/133/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XXI/134/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 
 
Uchwała Nr XXII/135/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2020 rok


Uchwała Nr XXII/136/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Magnuszew


Uchwała Nr XXII/137/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2019 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.


Uchwała Nr XXII/138/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/67/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Uchwała Nr XXII/139/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego Kozienicach wraz z odpowiedzią na skargę.Uchwała Nr XXII/140/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XXII/141/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 
 

Uchwała Nr XXIII/142/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XXIII/143/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.


Uchwała Nr XXIII/144/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie upamiętnienia ofiar II wojny światowej, które zginęły w Magnuszewie w latach 1943–1944.

 

Uchwała Nr XXIV/145/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew wotum zaufania.


Uchwała Nr XXIV/146/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego.


Uchwała Nr XXIV/147/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.


Uchwała Nr XXIV/148/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr XXIV/149/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2020 rok.


Uchwała Nr XXIV/150/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.


Uchwała Nr XXIV/151/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia Skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXIV/152/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Trzebień.


Uchwała Nr XXIV/153/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Magnuszew dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Magnuszew.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-27 11:24:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-27 13:24:40
  • Liczba odsłon: 349
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1384473]

przewiń do góry