Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
706 ZAPYTANIE OFEARTOWE Zarządzanie projektem Żłobek Gminny Maguś- szansą na aktywność zawodową rodziców. Sieradzan Elżbieta 2021-07-08
703 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grzybów i Ostrów Sieradzan Elżbieta 2021-07-07
705 Świadczenie usług pocztowych Sieradzan Elżbieta 2021-07-07
701 Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny. Sieradzan Elżbieta 2021-06-30
704 Remont gróg gminnych- tłuczniem kamiennym Sieradzan Elżbieta 2021-06-30
698 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2021-05-25
697 ZAPYTANIE OFERTOWE Budowa chodnika przy drogach gminnych w miejscowościach Chmilew i Żelazna Stara oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku na działce użyczonej gminie (budowa traktu pieszo- jezdnego). Sieradzan Elżbieta 2021-05-19
692 ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy w Magnuszewie oraz oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Sieradzan Elżbieta 2021-03-03
694 Zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia w ramach projektu- Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2021-02-23
693 ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie Sieradzan Elżbieta 2021-02-01
689 Przebudowa dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach: Kolonia Rozniszew, Trzebień. Sieradzan Elżbieta 2021-01-04
687 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH NA ROK 2021 Sieradzan Elżbieta 2021-01-04
686 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Magnuszew w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Sieradzan Elżbieta 2020-12-14
683 Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego w Magnuszewie. Sieradzan Elżbieta 2020-10-01
678 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie pawilonu wystawienniczo-handlowego w Skansenie Bojowym IAWP w Mniszewie Sieradzan Elżbieta 2020-09-28
682 ZAPYTANIE OFERTOWE Modernizacja drogi destruktem w Zagrobach. Sieradzan Elżbieta 2020-09-16
681 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2020-08-31
671 Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chmielew Sieradzan Elżbieta 2020-08-26
679 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszew i Ostrów. Sieradzan Elżbieta 2020-08-26
677 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Magnuszew i Ostrów. Sieradzan Elżbieta 2020-08-04
675 Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2020-07-24
672 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Boguszków. Sieradzan Elżbieta 2020-07-06
670 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Mniszewie. Malinowska Alicja 2020-07-01
663 Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Przebudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie” Malinowska Alicja 2020-07-01
666 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie. Malinowska Alicja 2020-07-01
673 ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie remontu przepompowni ścieków w miejscowości Grzybów. Sieradzan Elżbieta 2020-07-01
668 Dostawa i montaż słupów wraz z lampami solarnymi Malinowska Alicja 2020-04-17
664 Budowa żłobka gminnego w Magnuszewie Malinowska Alicja 2020-04-07
667 Remont oczyszczalni w Mniszewie Malinowska Alicja 2020-04-07
656 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2019-12-23
654 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MAGNUSZEW Malinowska Alicja 2019-12-17
655 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Rozbudowa szkoły w Rozniszewie” Malinowska Alicja 2019-12-04
649 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie Malinowska Alicja 2019-12-04
651 Dostawa oleju do celów grzewczych na 2020rok Malinowska Alicja 2019-12-02
652 Zakup ciągnika Malinowska Alicja 2019-11-29
648 Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki Malinowska Alicja 2019-11-08
647 Utwardzenie placu manewrowego kostką brukową z niezbędną infrastrukturą w Magnuszewie Malinowska Alicja 2019-11-05
646 Przebudowa drogi w m.Rozniszew w zakresie budowy chodnika Malinowska Alicja 2019-10-07
645 Zapytanie ofertowe: cz.1.wyznaczenie pasa drogowego, cz.2.mapa do służebności gruntowej Malinowska Alicja 2019-10-04
644 Modernizacja dróg destruktem - 3 części Malinowska Alicja 2019-09-26
629 Modernizacja drogi w Rozniszewie i Kłodzie Malinowska Alicja 2019-05-27
630 zapytanie ofertowe - na wykonania operatów szacunkowych Malinowska Alicja 2019-05-27
626 Podbudowa drogi gminnej w miejscowościach Przewóz Tarnowski i Anielin Malinowska Alicja 2019-05-07
625 Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Zagroby, Kępa Skórecka Malinowska Alicja 2019-05-06
621 Zapytanie ofertowe - Wykonania operatów szacunkowych Malinowska Alicja 2019-02-11
618 Zapytanie ofertowe na wznowienie znaków granicznych Malinowska Alicja 2019-01-23
615 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2019-01-10
614 Zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu Malinowska Alicja 2018-12-21
611 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2018-12-05
613 Zakup oleju opałowego do celów grzewczych Malinowska Alicja 2018-12-04
612 Gmina Magnuszew: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-12-04
607 Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych Malinowska Alicja 2018-09-19
606 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2018-09-17
601 Modernizacja drogi Osiemborów - Urszulin Malinowska Alicja 2018-09-04
600 Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli Malinowska Alicja 2018-09-03
602 Dostawa wraz z montażem urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-08-28
598 Remont dachu strażnicy OSP w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-08-21
596 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką Malinowska Alicja 2018-08-03
594 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-07-16
591 Modernizację drogi Tyborów - Wilczowola Malinowska Alicja 2018-07-05
588 Modernizacja dróg destruktem asfaltowym Malinowska Alicja 2018-06-28
590 Zakup używanego autobusu Malinowska Alicja 2018-06-12
582 Budowa targowisko w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-05-23
583 Modernizacja dróg w gm.Magnuszew - Część 1) Modernizacja drogi we wsi Grzybów, Część 2) Modernizacja drogi we wsi Trzebień, Część 3) Modernizacja dwóch odcinków dróg w miejscowości Przydworzyce Malinowska Alicja 2018-05-14
584 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1500 ton Malinowska Alicja 2018-04-26
578 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1500 ton Malinowska Alicja 2018-03-06
575 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-02-15
572 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2017-12-21
574 ZAKUP LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO Malinowska Alicja 2017-12-19
570 Modernizacja drogi gminnej destruktem asfaltowym Grzybów – Przewóz Stary Malinowska Alicja 2017-11-23
568 Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej II Malinowska Alicja 2017-10-23
567 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - konstrukcja szkieletu wieży Malinowska Alicja 2017-10-11
557 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych gm.Magnuszew Malinowska Alicja 2017-08-08

[Liczba odsłon: 1557833]

przewiń do góry