Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
677 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Magnuszew i Ostrów. Sieradzan Elżbieta 2020-07-01
675 Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2020-06-10
674 Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew - III części. Sieradzan Elżbieta 2020-06-10
673 ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie remontu przepompowni ścieków w miejscowości Grzybów. Sieradzan Elżbieta 2020-06-03
672 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Boguszków. Sieradzan Elżbieta 2020-05-29
671 Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chmielew Sieradzan Elżbieta 2020-05-27
670 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Mniszewie. Malinowska Alicja 2020-04-07
669 Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Mniszewie Malinowska Alicja 2020-04-01
668 Dostawa i montaż słupów wraz z lampami solarnymi Malinowska Alicja 2020-03-16
667 Remont oczyszczalni w Mniszewie Malinowska Alicja 2020-03-12
666 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie. Malinowska Alicja 2020-02-28
665 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1 300 ton Malinowska Alicja 2020-02-21
664 Budowa żłobka gminnego w Magnuszewie Malinowska Alicja 2020-02-20
663 pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Przebudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie” Malinowska Alicja 2020-02-19
662 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż JELCZA POŻARNICZEGO Malinowska Alicja 2020-02-05
661 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu dostawczego Malinowska Alicja 2020-02-05
659 przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż samochodu dostawczego Malinowska Alicja 2020-01-14
660 przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż JELCZA POŻARNICZEGO Malinowska Alicja 2020-01-14
658 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2020-01-13
657 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2019-12-09
656 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2019-11-27
655 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Rozbudowa szkoły w Rozniszewie” Malinowska Alicja 2019-11-22
654 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MAGNUSZEW Malinowska Alicja 2019-11-21
653 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Przebudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2019-11-14
652 Zakup ciągnika Malinowska Alicja 2019-10-31
651 Dostawa oleju do celów grzewczych na 2020rok Malinowska Alicja 2019-10-30
650 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2019-10-29
649 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie Malinowska Alicja 2019-10-14
648 Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki Malinowska Alicja 2019-10-09
647 Utwardzenie placu manewrowego kostką brukową z niezbędną infrastrukturą w Magnuszewie Malinowska Alicja 2019-09-18
646 Przebudowa drogi w m.Rozniszew w zakresie budowy chodnika Malinowska Alicja 2019-09-18
645 Zapytanie ofertowe: cz.1.wyznaczenie pasa drogowego, cz.2.mapa do służebności gruntowej Malinowska Alicja 2019-09-12
644 Modernizacja dróg destruktem - 3 części Malinowska Alicja 2019-08-29
643 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką - 3cz. Malinowska Alicja 2019-08-14
642 Zakup wraz z dostawa gorących posiłków Malinowska Alicja 2019-08-12
641 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe Malinowska Alicja 2019-08-12
640 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji kosztorysowej Malinowska Alicja 2019-08-12
639 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ogrodzenia świetlicy Malinowska Alicja 2019-08-08
638 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego Malinowska Alicja 2019-08-08
637 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie drewnianej altany Malinowska Alicja 2019-08-08
636 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką Malinowska Alicja 2019-08-06
635 Zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego Malinowska Alicja 2019-07-29
634 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką Malinowska Alicja 2019-07-23
633 Rozbudowa Szkoły w Rozniszewie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Malinowska Alicja 2019-06-28
632 Zapytanie ofertowe - wykonania wznowienia znaków granicznych nieruchomości Malinowska Alicja 2019-06-26
631 Przetarg na sprzedaż AUTOBUSU Malinowska Alicja 2019-06-25
630 zapytanie ofertowe - na wykonania operatów szacunkowych Malinowska Alicja 2019-05-10
629 Modernizacja drogi w Rozniszewie i Kłodzie Malinowska Alicja 2019-04-08
628 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2019-04-01
626 Podbudowa drogi gminnej w miejscowościach Przewóz Tarnowski i Anielin Malinowska Alicja 2019-04-01
625 Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Zagroby, Kępa Skórecka Malinowska Alicja 2019-04-01
627 Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Zagroby, Kępa Skórecka Malinowska Alicja 2019-03-25
624 Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej, Malinowska Alicja 2019-03-21
622 Przetarg na sprzedaż autobusu Malinowska Alicja 2019-03-13
623 Przetarg na sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz Malinowska Alicja 2019-03-13
621 Zapytanie ofertowe - Wykonania operatów szacunkowych Malinowska Alicja 2019-02-01
619 Przetarg na sprzedaż AUTOBUSU - II Malinowska Alicja 2019-01-23
620 Przetarg na sprzedaż samochodu JELCZA (pożarniczego) Malinowska Alicja 2019-01-23
618 Zapytanie ofertowe na wznowienie znaków granicznych Malinowska Alicja 2019-01-15
617 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu JELCZA POŻARNICZEGO Malinowska Alicja 2019-01-02
616 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu - AUTOBUSU Malinowska Alicja 2019-01-02
615 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2018-12-29
614 Zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu Malinowska Alicja 2018-12-10
613 Zakup oleju opałowego do celów grzewczych Malinowska Alicja 2018-11-21
612 Gmina Magnuszew: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-11-20
611 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2018-11-16
610 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-11-09
609 Modernizacja ośmiu przepompowni ścieków na terenie gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-11-07
608 Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt w trybie z wolnej ręki Malinowska Alicja 2018-09-19
607 Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych Malinowska Alicja 2018-09-05
606 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2018-08-28
605 Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt Malinowska Alicja 2018-08-22
604 GOPS - Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2018-08-16
603 Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt. Malinowska Alicja 2018-08-02
602 Dostawa wraz z montażem urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-08-02
601 Modernizacja drogi Osiemborów - Urszulin Malinowska Alicja 2018-07-31
600 Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli Malinowska Alicja 2018-07-30
599 Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli Malinowska Alicja 2018-07-12
598 Remont dachu strażnicy OSP w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-07-09
597 Modernizacja drogi Osiemborów- Urszulin Malinowska Alicja 2018-07-06
596 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką Malinowska Alicja 2018-07-02
595 Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli Malinowska Alicja 2018-06-27
592 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-06-11
593 Modernizacja drogi Osiemborów – Urszulin. Malinowska Alicja 2018-06-11
594 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-06-11
591 Modernizację drogi Tyborów - Wilczowola Malinowska Alicja 2018-06-11
590 Zakup używanego autobusu Malinowska Alicja 2018-05-23
589 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - wyposażenie Malinowska Alicja 2018-05-22
588 Modernizacja dróg destruktem asfaltowym Malinowska Alicja 2018-05-18
587 Zakup używanego autobusu Malinowska Alicja 2018-05-10
586 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków Malinowska Alicja 2018-05-07
585 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-05-02
584 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1500 ton Malinowska Alicja 2018-03-30
583 Modernizacja dróg w gm.Magnuszew - Część 1) Modernizacja drogi we wsi Grzybów, Część 2) Modernizacja drogi we wsi Trzebień, Część 3) Modernizacja dwóch odcinków dróg w miejscowości Przydworzyce Malinowska Alicja 2018-03-28
582 Budowa targowisko w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-03-14
581 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-03-14
579 Budowa targowiska w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-02-20
580 Budowa wieży widokowej w Mniszewie- wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-02-20
578 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1500 ton Malinowska Alicja 2018-02-02
577 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-02-02
566 Budowa targowiska w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-01-30
576 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2017-11-29
575 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2017-11-28
572 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2017-11-21
574 ZAKUP LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO Malinowska Alicja 2017-11-20
573 ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY Malinowska Alicja 2017-11-20
571 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2017-11-08
565 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2017-11-07
570 Modernizacja drogi gminnej destruktem asfaltowym Grzybów – Przewóz Stary Malinowska Alicja 2017-11-06
569 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2017-10-12
568 Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej II Malinowska Alicja 2017-09-20
567 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - konstrukcja szkieletu wieży Malinowska Alicja 2017-09-13
564 Modernizacja drogi Dębowola - Trzebień Malinowska Alicja 2017-08-25
563 Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej Malinowska Alicja 2017-08-25
562 Budowa wieży widokowej - konstrukcja Malinowska Alicja 2017-08-25
561 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - fundamenty Malinowska Alicja 2017-08-14
560 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - fundamenty Malinowska Alicja 2017-07-26
559 Dowóz uczniów do szkół 2017/2018 wraz z opieką Malinowska Alicja 2017-07-14
558 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - fundamenty Malinowska Alicja 2017-06-29
557 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych gm.Magnuszew Malinowska Alicja 2017-06-16
556 Modernizacja drogi Kurki - Grzybów Malinowska Alicja 2017-06-06
555 Modernizacja dróg destruktem asfaltowym Malinowska Alicja 2017-06-05
554 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych Malinowska Alicja 2017-05-30
553 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Magnuszew Malinowska Alicja 2017-05-02
552 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w gm.Magnuszew Malinowska Alicja 2017-04-28
551 Zakup koparko spycharki z osprzętem Malinowska Alicja 2017-03-02
550 Zakup koparko spycharki z osprzętem - II Malinowska Alicja 2017-02-14
549 Zakup koparko-spycharki z osprzętem Malinowska Alicja 2017-01-31
548 Zakup lekkiego oleju opałowego Malinowska Alicja 2016-12-09
547 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2016-12-09
546 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2016-11-16
545 Przebudowa drogi gminnej Żelazna Nowa – Kolonia Rozniszew Malinowska Alicja 2016-07-25
544 Przebudowa drogi gminnej w m.Przydworzyce Malinowska Alicja 2016-07-25
543 Modernizacja dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego Malinowska Alicja 2016-07-22
542 Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie Malinowska Alicja 2016-06-07
541 Budowa sieci wodociągowej do działek letniskowych w Mniszewie Malinowska Alicja 2016-06-06
540 Dowożenia i odwożenie uczniów do szkół wraz z opieką Malinowska Alicja 2016-05-31
538 Modernizacja drogi Trzebień - Wilczowola Malinowska Alicja 2016-05-13
539 Modernizacja dróg destruktem asfaltowym Malinowska Alicja 2016-05-13
537 Modernizacja drogi we wsi Zagroby Malinowska Alicja 2016-05-13
536 Dostawa urn wyborczych do Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2016-05-04
535 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja schodów i podjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Magnuszewie Malinowska Alicja 2016-04-27
534 Ogłoszenie o podpisaniu umowy - Zakup energii elektrycznej Malinowska Alicja 2016-01-29
533 Usługa kruszenia odpadów betonowych - ZAPYTANIE OFERTOWE Malinowska Alicja 2016-01-05
532 Zakup wraz z dostawą posiłków do szkół na terenie Gminy Magnuszew - ZAPYTANIE OFERTOWE Malinowska Alicja 2015-12-15
531 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2015-12-15
530 Zakup oleju opałowego na 2016r Malinowska Alicja 2015-12-14
529 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2015-11-30
528 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2015-11-24
527 ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi pocztowe Malinowska Alicja 2015-11-17
526 NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA NA WODĘ UZDATNIONĄ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE Malinowska Alicja 2015-11-03
525 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup kompleksowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego Malinowska Alicja 2015-10-27
524 ZAPYTANIE OFERTOWE - Nadbudowa istniejącego zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewie Malinowska Alicja 2015-10-21
523 Zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew Malinowska Alicja 2015-10-20
522 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Anielin Malinowska Alicja 2015-10-07
521 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizację pompowni ścieków w m.Magnuszew Malinowska Alicja 2015-09-30
519 Zapytanie ofertowe - Wsparcie techniczne dla 35 zestawów komputerów Malinowska Alicja 2015-09-25
520 Zapytanie ofertowe - Usługa dostępu do internetu Malinowska Alicja 2015-09-25
518 ZSIPO Zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej wraz z dostawą do wskazanego miejsca Malinowska Alicja 2015-09-08
516 Modernizacja drogi Magnuszew - Wola Magnuszewska poprzez ułożenie dywanika asfaltowego Malinowska Alicja 2015-07-15
515 Dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2015-06-25
514 Modernizacja dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego Malinowska Alicja 2015-06-24
512 Modernizacja dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego w miejscowościach; Anielin Kępa i Urszulin Malinowska Alicja 2015-06-08
513 Modernizacja dróg; Tyborów i Mniszew. Malinowska Alicja 2015-06-08
511 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK W RAMACH PROJEKTU: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew Malinowska Alicja 2015-05-28
510 Zakup oleju opałowego w 2015 roku Malinowska Alicja 2015-04-21
509 Dostawa tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2015-03-23
508 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Malinowska Alicja 2015-02-25
507 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaprojektowanie oraz wydruk materiałów promocyjnych Malinowska Alicja 2015-02-03
506 Zakup kruszywa betonowego - ZAPYTANIE OFERTOWE Malinowska Alicja 2015-01-27
505 Konserwacja i wymiana lamp oświetlenia - ZAPYTANIE OFERTOWE Malinowska Alicja 2015-01-14
504 Wsparcie techniczne gospodarstw domowych i jednostek podległych którym został przekazany sprzęt komputerowy Malinowska Alicja 2015-01-09
503 Świadczenie usług dostępu do Internetu - Zapytanie ofertowe Malinowska Alicja 2015-01-08
502 Zamawiający GOPS Magnuszew Dostawa gorących posiłków Malinowska Alicja 2015-01-02
501 Świadczenie usług dostępu do internetu. ZAPYTANIE OFERTOWE Malinowska Alicja 2014-12-30
500 Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego Zapytanie ofertowe 2 Malinowska Alicja 2014-12-23
499 Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego zapytanie ofertowe. Malinowska Alicja 2014-12-16
498 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2014-12-11
497 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew - II Malinowska Alicja 2014-12-02
496 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2014-11-24
494 Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) alei dojazdowej do Kwatery Wojennej Żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w miejscowości Magnuszew Malinowska Alicja 2014-10-17
495 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej - Dom Wiejski w miejscowości Osiemborów gm.Magnuszew Malinowska Alicja 2014-10-16
493 ROZEZNANIE RYNKU / ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Malinowska Alicja 2014-10-06
492 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ SZKOLENIA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH W RAMACH PROJEKTU: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” Malinowska Alicja 2014-10-02
491 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2014-09-22
489 Przebudowa budynku społeczno kulturalnego w Przewozie Tarnowskim Malinowska Alicja 2014-07-23
490 Dowóz dzieci do szkół - II Malinowska Alicja 2014-07-10
488 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielewie Malinowska Alicja 2014-06-25
487 Modernizacja dróg gminnych poprzez ułożenie dywanika asfaltowego Malinowska Alicja 2014-06-13
486 Dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2014-06-11
485 Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Chmielewie Malinowska Alicja 2014-05-08
483 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mniszew Malinowska Alicja 2014-04-07
484 Tłuczeń kamienny na remont dróg Malinowska Alicja 2014-04-04
482 Budowa Centrum Kultury i Tradycji Historycznej w ramach Skansenu Militarnego I AWP Malinowska Alicja 2014-03-13
481 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup energii elektrycznej Malinowska Alicja 2014-02-10
480 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków - Malinowska Alicja 2013-12-19
479 Zakup tłucznia na remont dróg Malinowska Alicja 2013-12-13
478 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2013-12-09
477 Zakup artykułów spożywczych Malinowska Alicja 2013-12-09
476 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2013-11-15
475 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2013-11-08
474 Świadczenie usług pocztowych Malinowska Alicja 2013-11-07
473 Zakup artykułów spożywczych Malinowska Alicja 2013-10-21
472 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2013-09-17
471 Budowa linii oświetlenia drogowego w Magnuszewie Malinowska Alicja 2013-08-27
470 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSiPO w Magnuszewie Malinowska Alicja 2013-07-24
469 Dowóz uczniów w roku 2013/2014 Malinowska Alicja 2013-07-03
468 Modernizacja dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego w miejscowości Dębowola - negocjacje bez ogłoszenia Malinowska Alicja 2013-06-28
467 Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2013-06-17
466 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew - II Malinowska Alicja 2013-06-07
465 Modernizacja dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego w miejscowości Dębowola Malinowska Alicja 2013-06-07
464 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2013-05-29
462 Modernizacja dróg tłuczniem - 7 części Malinowska Alicja 2013-05-16
463 Modernizacja dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego - 5 częsci Malinowska Alicja 2013-05-16
461 Modernizacja świetlicy w Wilczkowicach Dolnych Malinowska Alicja 2013-04-26
460 Dostaw tłucznia Malinowska Alicja 2013-04-17
459 Nadzór nad inwestycją pn Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie Malinowska Alicja 2013-03-19
458 Nadzór dla inwestycji pn Budowa sieci wodno kanalizacyjnej Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby Malinowska Alicja 2013-03-19
457 Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie Malinowska Alicja 2013-02-19
456 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozniszew, Boguszów, Anielin, Zagrody, Mniszew Malinowska Alicja 2013-02-19
455 Zakup autobusu Malinowska Alicja 2013-01-30
454 Dostawa gorących posiłków Malinowska Alicja 2012-12-12
453 Usługi pocztowe -II Malinowska Alicja 2012-12-10
450 Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Przydworzycach Malinowska Alicja 2012-12-03
452 Zakup energii elektrycznej Malinowska Alicja 2012-11-30
451 Usługi pocztowe Malinowska Alicja 2012-11-29
449 Zakup oleju opałowego -II Malinowska Alicja 2012-11-05
448 Budowa linii elektroenergetycznej SM i n.n oraz stacji transformatorowej słupowej Malinowska Alicja 2012-10-10
447 Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” Malinowska Alicja 2012-10-02
446 Zakup oleju napędowego Malinowska Alicja 2012-10-01
445 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2012-09-13
444 Przyjmowanie odpadów Malinowska Alicja 2012-06-27
443 Dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2012-06-06
442 Wymiana stolarki okiennej w budynku ZSiPO w Magnuszewie Malinowska Alicja 2012-05-24
441 Modernizacja dróg poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej Malinowska Alicja 2012-05-14
440 Modernizacja dróg tłuczniem kamiennym na terenie gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2012-05-14
439 Modernizacja ulicy Przyjaźni w Magnuszewie Malinowska Alicja 2012-03-21
438 Modernizacja drogi we wsi Chmielew Malinowska Alicja 2012-03-21
437 Modernizacja drogi we wsi Anielen Malinowska Alicja 2012-03-21
436 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie Malinowska Alicja 2012-03-06
433 Rewitalizacja Skansenu Wojska Polskiego Malinowska Alicja 2012-01-31
435 Zakup posiłków na okres 15 dni Malinowska Alicja 2012-01-30
434 Budowa świetlicy w Trzebieniu Malinowska Alicja 2012-01-30
432 Dostawa kruszywa betonowego Malinowska Alicja 2012-01-27
431 Zakup gorących posiłków Malinowska Alicja 2012-01-16
430 Zakup gorących posiłków do 13 stycznia 2012 Malinowska Alicja 2012-01-04
429 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Magnuszew - zakup komputerów Malinowska Alicja 2012-01-04
428 Zakup materiałów na remont dróg Malinowska Alicja 2011-12-08
427 Zakup gorących posiłków wraz z dowozem do 4 szkół. Malinowska Alicja 2011-12-06
426 Indywidualizacja procesu nauczania klaI-III Zakup sprzętu komputerowego Malinowska Alicja 2011-12-05
425 Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Zajęcia pozalekcyjne - Przydworzyce Malinowska Alicja 2011-12-05
424 Zakup pomocy dydaktycznych Malinowska Alicja 2011-11-17
423 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Malinowska Alicja 2011-11-17
422 Zakup energii elektrycznej Malinowska Alicja 2011-10-31
421 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2011-09-19
420 Remont dróg Malinowska Alicja 2011-08-26
419 Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Malinowska Alicja 2011-08-17
418 Przyjmowanie odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2011-06-27
417 Wymiana okien w szkole w Magnuszewie Malinowska Alicja 2011-06-09
416 Modernizacja zadaszenia Malinowska Alicja 2011-06-06
415 Udzielenie zamówienia - Modernizacja oświetlenia ulicznego - Dębowola Malinowska Alicja 2011-05-27
413 Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkola Malinowska Alicja 2011-05-26
414 Termomodernizacja budynku OSP w Chmielewie Malinowska Alicja 2011-05-23
412 Remont nawierzchni- ubytki - Zawiadomienie o umowie Malinowska Alicja 2011-04-22
410 Dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2011-04-20
411 Zakup usług pocztowych - zawiadomienie o umowie Malinowska Alicja 2011-04-20
409 Dostawa materiału na remont dróg gruntowych Malinowska Alicja 2011-04-06
408 Dostawa tłucznia kamiennego na remont dróg Malinowska Alicja 2011-04-06
382 Budowa sieci wod.kan. KŁODA Malinowska Alicja 2011-03-29
407 sprawdzenie Malinowska Alicja 2011-03-29
406 II - Zakup ciągnika Malinowska Alicja 2011-03-21
405 Zakup ciągnika rolniczego i pługa do odśnieżania Malinowska Alicja 2011-03-04
404 zawiadomienie o umowie - Gorące posiłki dla szkół Malinowska Alicja 2011-02-25
403 Modernizacja sieci kanalizacyjnej - pompownie ścieków Malinowska Alicja 2011-02-21
402 Budowa parkingu w Mniszewie Malinowska Alicja 2011-02-18
401 Przebudowa drogi gminnej Magnuszew Kruszyn Malinowska Alicja 2011-02-17
400 Modernizacja drogi Grzybów - Wola Magnuszewska Malinowska Alicja 2011-02-17
399 Zakup energii elektrycznej Malinowska Alicja 2011-01-31
398 Zakup z dostawą artykułów zywnościowych Malinowska Alicja 2011-01-28
397 Dostawa kruszywa żuzlii paleniskowych Malinowska Alicja 2011-01-24
396 Zakup gorących posiłków Malinowska Alicja 2011-01-20
395 Roboty dodatkowe - punkty świetlne Malinowska Alicja 2011-01-18
394 Zakup gorących posiłków - zawiadomienie o umowie Malinowska Alicja 2010-10-22
393 Zakup oleju napędowego i benzyny na okres 24 m-cy. Malinowska Alicja 2010-09-29
392 Unieważnienie przetargu na Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2010-09-29
389 Wymiana stlo Malinowska Alicja 2010-09-29
390 Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Magnuszewie Malinowska Alicja 2010-09-14
391 Zakup kruszywa betonowego w ilości 1500ton. Malinowska Alicja 2010-09-14
388 Remont drogi Bożówka - Przydworzyce Malinowska Alicja 2010-09-03
387 Wykonanie i modernizacja oświetlenia drogowego. Malinowska Alicja 2010-08-30
386 Remont dróg gruntowych tłuczniem kamiennym w miejscowości Trzebień, Rozniszew, Kol.Rozniszew Malinowska Alicja 2010-08-24
385 II przetarg- Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2010-08-19
384 Modernizacja drogi gminnej Osiemborów-Wilczkowice Malinowska Alicja 2010-08-12
383 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2010-08-09
381 Olej opałowy Malinowska Alicja 2010-07-30
380 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W 2010 roku Malinowska Alicja 2010-07-28
379 Przyjmowanie odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2010-06-24
378 Dowóz uczniów Malinowska Alicja 2010-06-15
377 Roboty budowlane - chodniki na terenie Magnuszewa Malinowska Alicja 2010-06-07
376 II- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2010-05-31
375 II-Zagospodarowanie terenów zieleni w Magnuszewie Malinowska Alicja 2010-05-19
374 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Malinowska Alicja 2010-05-05
373 Budowa drogi Grzybów - Wola Magnuszewska Malinowska Alicja 2010-05-04
372 Zagospodarowanie terenów zieleni w Magnuszewie Malinowska Alicja 2010-04-27
371 Budowa drogi we wsi Tyborów Malinowska Alicja 2010-04-23
368 Remont dróg - 3cz. Malinowska Alicja 2010-04-16
369 Modernizacja dróg w gm.Magnuszew Malinowska Alicja 2010-04-15
370 III przetarg sprzedaż działki w Wilczkowicach Malinowska Alicja 2010-04-12
367 Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2010-03-31
366 Dostawa tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2010-03-26
365 Odbudowa drogi we wsi Przewóz Tarnowski Malinowska Alicja 2010-02-24
364 Wymiana pokrycia dachowego kościoła i budynku dzwonnicy oraz remontu elewacji dzwonnicy przy kościele P.W. Św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie Malinowska Alicja 2010-02-09
363 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wilczkowicach Dolnych Malinowska Alicja 2010-01-28
362 Dostawa goracych posiłków Malinowska Alicja 2010-01-27
359 Modernizacja oświetlenia ulicznego w części wymiany punktów świetlnych na terenie Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2009-11-24
360 I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości w obrębie Kłoda i Magnuszew. Malinowska Alicja 2009-11-19
361 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Wilczkowice Dolne Malinowska Alicja 2009-11-19
358 Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych Malinowska Alicja 2009-10-22
357 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY w 2009r Malinowska Alicja 2009-10-06
356 Zakup lekkiego oleju opałowego Malinowska Alicja 2009-09-16
354 Przebudowa drogi Magnuszew - Kruszyn Malinowska Alicja 2009-07-30
355 Wykonanie podbudowy na drodze we wsi Latków. Malinowska Alicja 2009-07-30
353 Budowa parkingu Malinowska Alicja 2009-07-24
352 Dowóz uczniów Malinowska Alicja 2009-07-22
351 Remont dachu kościoła i dzwonnicy oraz remont elewacji dzwonnicy. Malinowska Alicja 2009-07-10
350 Projekt oczyszczalni ścieków Malinowska Alicja 2009-07-09
349 Dostawa tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2009-07-06
348 Rewitalizacja Skansenu Wojska Polskiego w Mniszewie Malinowska Alicja 2009-07-01
347 Termomodernizacja budynku Szkoły w Mniszewie Malinowska Alicja 2009-06-10
346 Przyjmowaniu odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2009-06-09
343 Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Kłoda i Przydworzyce w Gminie Magnuszew Malinowska Alicja 2009-06-08
345 Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły w Chmielewie Malinowska Alicja 2009-06-05
344 Przebudowa drogi gminnej Gruszczyn – Chmielew. Malinowska Alicja 2009-06-05
342 Modernizacja dróg gminnych we wsi Osiemborów Malinowska Alicja 2009-04-17
341 Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji z przykanalikami we wsi Rozniszew, Boguszków i Anieli. Malinowska Alicja 2009-04-16
340 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Malinowska Alicja 2009-04-14
338 Modernizacja drogi gminnej we wsi Rękowice Malinowska Alicja 2009-04-09
339 Modernizacja drogi gminnej we wsi Latków Malinowska Alicja 2009-04-09
337 Usługi transportowe, usługi koparką , zakup piachu, tłucznia, żużlu Malinowska Alicja 2009-03-06
336 Ogłoszenie odzieleniu zamówienia na zakup oleju opałowego i benzyny Malinowska Alicja 2008-12-31
335 Zakup tłucznia betonowego Malinowska Alicja 2008-12-17
334 II przetarg - Zakup Olej napędowy i benzyny Malinowska Alicja 2008-11-27
333 zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2008-11-18
332 Przyjmowanie odpadów komunalnych z gm.Magnuszew. Malinowska Alicja 2008-11-05
331 Przebudowa ulicy Saperów w Magnuszewie Malinowska Alicja 2008-11-04
330 Przyjmowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne Malinowska Alicja 2008-10-23
329 ogłoszenie o umowie - WR Malinowska Alicja 2008-09-19
328 Zakup z dostawą artykułów żywnościowych Malinowska Alicja 2008-09-16
327 Zakup oleju opałowegona potrzeby UG i Szkół Malinowska Alicja 2008-09-15
326 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego Malinowska Alicja 2008-09-11
325 Zakup wraz z dostawą tłucznia betonowego Malinowska Alicja 2008-09-04
324 Budowa chodnika w ulicy Grzybowskiej w Magnuszewie Malinowska Alicja 2008-09-03
323 Zakup z dostawą goracych posiłków Malinowska Alicja 2008-09-02
322 Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków Malinowska Alicja 2008-08-22
321 Przebudowa i odbudowa drogi w miejscowości Gruszczyn Malinowska Alicja 2008-08-14
320 Wydzierżawienie nieruchomości w Magnuszewie Malinowska Alicja 2008-08-05
319 II- dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2008-07-08
318 Wykonanie otworu poszukiwawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych wraz z przyłączeniem do stacji uzdatniania w Magnuszewie . Malinowska Alicja 2008-07-07
317 Modernizacja drogi Wólka Tarnowska Malinowska Alicja 2008-06-30
316 REMONT KOŚCIOŁA W MAGNUSZEWIE Malinowska Alicja 2008-06-30
315 Pokrycie dachu Ośrodka Zdrowa w Mniszewie Malinowska Alicja 2008-06-20
314 Remont posadzek i wykładzin Malinowska Alicja 2008-06-20
313 II przetarg -zakup samochodu typu śmieciarki Malinowska Alicja 2008-06-17

[Liczba odsłon: 1384473]

przewiń do góry