Uchwała Nr IV/199/06 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielewie

 

***************************

Uchwała Nr IV/201/06 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków

 

**************************

Uchwała Nr IV/202/06 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych

 

***************************

Uchwała Nr IV/204/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Magnuszew

***********************

Uchwała Nr IV/205/06 w sprawie zbycia nieruchomości

 

************************

 

Uchwała Nr IV/206/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Kozienice

 

***********************

Uchwała Nr IV/207/06 w sprawie szczegółówych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych j.o. z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz określenie organu właściwego w tych sprawach

 

************************

Uchwała Nr IV/208/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2005 roku i określenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

 

Załącznik Nr 1

**************************

Uchwała Nr IV/210/06 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew

 

*************************

Uchwała Nr IV/211/06 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych

 

Załącznik Nr 1


UCHWAŁA NR IV/214/06

Rady Gminy Magnuszew


z dnia 28 czerwca 2006 r.


w sprawie zasad udzielania stypendiów za szczególne osiągnięcia w sporcie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-24 09:54:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-29 19:58:37
  • Liczba odsłon: 1702
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910474]

przewiń do góry