UCHWAŁA NR V/87/08

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Magnuszewie w 2007 roku i określenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

na 2008 rok

Załącznik Nr 1

******************************

UCHWAŁA NR V/88/08

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Załącznik Nr 1

***********

UCHWAŁA NR V/90/08

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa

Załącznik Nr 1

************

UCHWAŁA NR V/91/08

w sprawie nabycia nieruchomości

************

UCHWAŁA NR V/103/08

z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Magnuszew

************

UCHWAŁA NR V/104/08

z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

*************

UCHWAŁA NR V/106/08

z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb miejscowości Magnuszew oraz Grzybów i Ostrów.
*************
UCHWAŁA NR V/108/08
w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego dotyczącej likwidacji komórek organizacyjnych SP ZZOZ w Kozienicach.
****************
  UCHWAŁA NR V/110/08
w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt. " Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość" w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


UCHWAŁA NR V/111/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: określenia ceny żyta dla celów podatku rolnego.UCHWAŁA NR V/112/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.UCHWAŁA NR V/113/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych przez Gminę obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenów posesji.UCHWAŁA NR V/114/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.UCHWAŁA NR V/115/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z sieci wodociągowej i za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej.UCHWAŁA NR V/116/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych na lata 2008-2013.UCHWAŁA NR V/117/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie: przystąpienia Gminy Magnuszew do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” (w organizacji) z siedzibą w Kozienicach.UCHWAŁA NR V/118/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/119/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/120/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/121/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Magnuszew na rok 2009.UCHWAŁA NR V/122/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/123/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.UCHWAŁA NR V/124/08
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-02 12:08:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 13:01:13
  • Liczba odsłon: 1929
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910498]

przewiń do góry