ZARZĄDZENIE NR 29/2010 WÓJTA GMINY MAGNUSZEW z dnia 12.11.2010 roku

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Uchwała Budżetowa na rok 2011

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAGNUSZEW NA 2011 ROK

Załącznik nr 1ZARZĄDZENIE NR 30/2010 WÓJTA GMINY MAGNUSZEW z dnia 12.11.2010 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2016 dla Gminy Magnuszew

Uchwała Rady Gminy w Magnuszewie W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016

Wykaz przedsięwzięć do WPFUchwala nr : RIO-R /376 /10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie : opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Magnuszewie projekcie uchwały
budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2011


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku
2011


Zarządzenie Nr 15/2012
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2011 rok.


SKONSOLIDOWANY BILANS
jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31-12-2011 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-27 14:05:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-14 08:28:33
  • Liczba odsłon: 1550
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910588]

przewiń do góry