UCHWAŁA NR VI/22/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 stycznia 2011 r.


w sprawie: Wniesienia do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Ministra finansów z dnia 15 grudnia 2010r. nr ST5/0341/4r/APE/10/11126 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2010r. (nr ST5/0341/4j/KFI/10/431) o zobowiązaniu Gminy Magnuszew do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006, w wysokości 1.103.867 zł.


UCHWAŁA NR VI/23/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 stycznia 2011 r.


w sprawie: Wniesienia do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Ministra finansów z dnia 15 grudnia 2010r. nr ST5/0341/5r/APE/10/11127 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2010r. (nr ST5/0341/5i/KFI/10/553) o zobowiązaniu Gminy Magnuszew do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007, w wysokości 1.035.450 zł.


UCHWAŁA NR VI/24/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 stycznia 2011 r.


w sprawie: Wniesienia do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Ministra finansów z dnia 15 grudnia 2010r. nr ST5/0341/6p/APE/10/11128 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2010r. (nr ST5/0341/6g/KFI/10/554) o zobowiązaniu Gminy Magnuszew do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008, w wysokości 1.030.525 zł.


UCHWAŁA NR VI/25/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 stycznia 2011 r.


w sprawie: Wniesienia do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Ministra finansów z dnia 15 grudnia 2010r. nr ST5/0341/12p/APE/10/11129 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2010r. (nr ST5/0341/12g/KBM/10/1020) o zobowiązaniu Gminy Magnuszew do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009, w wysokości 898.574 zł.


UCHWAŁA NR VI/26/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 stycznia 2011 r.


w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/27/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/28/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrów.


UCHWAŁA NR VI/29/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielin.


UCHWAŁA NR VI/30/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Basinów.


UCHWAŁA NR VI/31/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszków.


UCHWAŁA NR VI/32/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bożówka.


UCHWAŁA NR VI/33/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielew.


UCHWAŁA NR VI/34/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębowola.


UCHWAŁA NR VI/35/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gruszczyn.


UCHWAŁA NR VI/36/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzybów.


UCHWAŁA NR VI/37/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Skórecka.


UCHWAŁA NR VI/38/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłoda.


UCHWAŁA NR VI/39/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurki.


UCHWAŁA NR VI/40/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Latków.


UCHWAŁA NR VI/41/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/42/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mniszew.


UCHWAŁA NR VI/43/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiemborów.


UCHWAŁA NR VI/44/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrów.


UCHWAŁA NR VI/45/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przewóz Stary.


UCHWAŁA NR VI/46/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przewóz Tarnowski.


UCHWAŁA NR VI/47/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rękowice.


UCHWAŁA NR VI/48/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przydworzyce.


UCHWAŁA NR VI/49/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozniszew.


UCHWAŁA NR VI/50/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Rozniszew.


UCHWAŁA NR VI/51/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzebień.


UCHWAŁA NR VI/52/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyborów.


UCHWAŁA NR VI/53/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczowola.


UCHWAŁA NR VI/54/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Magnuszewska.


UCHWAŁA NR VI/55/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice Dolne.


UCHWAŁA NR VI/56/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tarnowska.


UCHWAŁA NR VI/57/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelazna Nowa.


UCHWAŁA NR VI/58/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelazna Stara.


UCHWAŁA NR VI/59/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagroby.


UCHWAŁA NR VI/60/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Magnuszew do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


UCHWAŁA NR VI/61/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.UCHWAŁA NR VI/62/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2010 roku i określenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok.UCHWAŁA NR VI/63/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2011.UCHWAŁA NR VI/64/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2010.UCHWAŁA NR VI/65/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/66/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016


UCHWAŁA NR VI/67/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.


UCHWAŁA NR VI/68/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.


UCHWAŁA NR VI/69/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/70/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2015.


UCHWAŁA NR VI/71/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Magnuszew do realizacji projektu w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne w obszarach wiejskich.


UCHWAŁA NR VI/72/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 kwietnia 2011 r.


w sprawie zbycia nieruchomości w Wilczkowicach Dolnych.

UCHWAŁA NR VI/73/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 kwietnia 2011 r.


w sprawie zbycia nieruchomości w Trzebieniu.


UCHWAŁA NR VI/74/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 kwietnia 2011 r.


w sprawie zbycia nieruchomości w Gruszczynie.


UCHWAŁA NR VI/75/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 kwietnia 2011 r.


w sprawie Wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu, z dnia 17 lutego 2011 sygn. akt VIII SA/Wa 998/10.


UCHWAŁA NR VI/76/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 kwietnia 2011 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.


UCHWAŁA NR VI/77/11

Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 kwietnia 2011 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/78/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 kwietnia 2011 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011 - 2016.


UCHWAŁA NR VI/79/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 kwietnia 2011 r.


w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/115/08 z dnia 26.XI.2008 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z sieci wodociągowej i za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej.


UCHWAŁA NR VI/80/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 maja 2011 r.


w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z sieci wodociągowej i za ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.


UCHWAŁA NR VI/81/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 maja 2011 r.


zmieniająca Uchwałę Nr V/113/08 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie przejętych przez Gminę obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu posesji.


UCHWAŁA NR VI/82/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 maja 2011 r.


w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew.

Uchwała unieważniona - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-R.4131.33.2011.MN z dnia 29.06.2011r.


UCHWAŁA NR VI/83/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 maja 2011 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/84/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 maja 2011 r.


w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie.


UCHWAŁA NR VI/85/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 maja 2011 r.


w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/86/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 maja 2011 r.


w sprawie odwołania członka Komisji Rady Gminy.


UCHWAŁA NR VI/87/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 maja 2011 r.


w sprawie zmian w składzie komisji.


UCHWAŁA NR VI/88/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 28 czerwca 2011 r..

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego.


UCHWAŁA NR VI/89/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 28 czerwca 2011 r..

w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.


UCHWAŁA NR VI/90/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 28 czerwca 2011 r..

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/91/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 28 czerwca 2011 r..

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.


UCHWAŁA NR VI/92/11
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 28 czerwca 2011 r.


w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr VI/85/2011  z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/93/2011

Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 28 czerwca 2011 r..

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.


UCHWAŁA NR VI/94/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 8 sierpnia 2011 r..

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/95/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 8 sierpnia 2011 r..

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/96/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 8 sierpnia 2011 r..

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011 – 2016.


UCHWAŁA NR VI/97/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 sierpnia 2011 r..

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/98/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 12 października 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VI/60/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Magnuszew do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


UCHWAŁA NR VI/99/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Magnuszew do realizacji projektu w ramach Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".


UCHWAŁA NR VI/100/2011

Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/101/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew  na lata 2011-2016.


UCHWAŁA NR VI/102/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.


UCHWAŁA NR VI/103/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Magnuszew przyjętego uchwałą Rady Gminy Magnuszew Nr IV/157/05 z dnia 17 marca 2005 r.


UCHWAŁA NR VI/104/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015


UCHWAŁA NR VI/105/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


UCHWAŁA NR VI/106/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.


UCHWAŁA NR VI/107/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.


UCHWAŁA NR VI/108/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR VI/109/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR VI/110/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie określenia ceny żyta dla celów podatku rolnego.


UCHWAŁA NR VI/111/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/112/2011

Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew  na lata 2011-2016.


UCHWAŁA NR VI/113/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego stosowania odpadów elektrownianych, popiołów i żużli paleniskowych na terenie gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/114/2011
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w składzie komisji.


Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Magnuszew na 2012 rok.


Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia nalezności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.


Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011 - 2016.


Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 - 2017.


na rok 2012
Gminy Magnuszew
Nr VI/121/2011

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-25 09:35:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-26 11:56:55
  • Liczba odsłon: 2384
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910586]

przewiń do góry