Uchwała Nr Ra.117.2016
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016r.

W sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Magnuszew sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.


ZARZĄDZENIE NR 19/2016
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury
w Magnuszewie za 2015 rok.


Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Uchwała Nr Ra.25.2015
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2015r.
W sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Magnuszew kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.


Uchwała Nr Ra.410.2014
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 listopada 2014r.

W sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Magnuszew projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015.


Uchwała Nr Ra.409.2014
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 listopada 2014r.

W sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Magnuszew projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024.


Uchwała Budżetowa na rok 2015
Gminy Magnuszew
Nr VII/27/14
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-24 21:23:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-25 19:21:32
  • Liczba odsłon: 1441
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913679]

przewiń do góry