Interpelacje radnych
2022 r.
 
Lp. 1
Data wpływu: 21.02.2022 r.
Wnoszący interpelację: Beata Bogucka
Przedmiot interpelacji: Dostawa i montaż infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 01.03.2022 r.
Uwagi: Brak


Lp. 2
Data wpływu: 08.03.2022 r.
Wnoszący interpelację: Krzysztof Mich
Przedmiot interpelacji: Modernizacja ul. Grzybowskiej i remont drogi destruktem w miejscowości Latków
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 15.03.2022 r.
Uwagi: Brak


Lp. 3
Data wpływu: 30.03.2022 r.
Wnoszący interpelację: Beata Bogucka
Przedmiot interpelacji: Wypowiedzenie umowy dzierżawy nr F/3/2020 gruntów w Trzebieniu i umorzenia opłat z tytułu dzierżawy i podatku od nieruchomości.
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 12.04.2022 r.
Uwagi: Brak
 
2020 r.
 
Lp. 1
Data wpływu: 18.03.2020 r.
Wnoszący interpelację: Michał Korczak
Przedmiot interpelacji: Koszty utrzymania targowiska "Mój Rynek" w 2019 roku.
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 23.03.2020 r.
Uwagi: Brak
 
 
 
Lp. 2
Data wpływu: 18.03.2020 r.
Wnoszący interpelację: Beata Bogucka
Przedmiot interpelacji: Awaria gminnej oczyszczalni ścieków w Mniszewie
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 25.03.2020 r.
Uwagi: Brak
 
 
 
Lp. 3
Data wpływu: 18.03.2020 r.
Wnoszący interpelację: Wojciech Purchała
Przedmiot interpelacji: Remont drogi w miejscowości Trzebień
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 24.03.2020 r.
Uwagi: Brak
 
 
 
Lp. 4
Data wpływu: 18.03.2020 r.
Wnoszący interpelację: Michał Korczak
Przedmiot interpelacji: Remont drogi w miejscowości Rozniszew
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 24.03.2020 r.
Uwagi: Brak
 
 
Lp. 5
Data wpływu: 18.03.2020 r.
Wnoszący interpelację: Beata Bogucka
Przedmiot interpelacji: Remont drogi w miejscowości Magnuszew
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 24.03.2020 r.
Uwagi: Brak
 
 
Lp. 6
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Wnoszący interpelację: Małgorzata Marchewka
Przedmiot interpelacji: Interpelacja w sprawie Zarządzenia Wójta Nr 20/2020
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Plik załącznika odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 14.04.2020 r.
Uwagi: Brak
 
 
Lp. 7
Data wpływu: 15.04.2020 r.
Wnoszący interpelację: Sylwia Kocyk
Przedmiot interpelacji: Pomoc dla Pani D.K.
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 23.04.2020 r.
Uwagi: Brak
 
 
Lp. 8
Data wpływu: 21.04.2020 r.
Wnoszący interpelację: Małgorzata Marchewka
Przedmiot interpelacji: Zarządzenie Wójta Gminy 20/2020 i 25/2020
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 22.04.2020 r.
Uwagi: Brak
 
 
Lp. 9
Data wpływu: 14.05.2020 r.
Wnoszący interpelację: Beata Bogucka
Przedmiot interpelacji: Modernizacja SUW w Magnuszewie
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik załącznika odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 28.05.2020 r.
Uwagi: Brak
 

Lp. 10
Data wpływu: 14.05.2020 r.
Wnoszący interpelację: Beata Bogucka
Przedmiot interpelacji: Droga gminna Grzybów - Wola Magnuszewska
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik załącznika odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 18.05.2020 r.
Uwagi: Brak
 

Lp. 11
Data wpływu: 19.05.2020 r.
Wnoszący interpelację: Michał Korczak
Przedmiot interpelacji: Oszczędności w placówkach oświatowych
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik załącznika odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 01.06.2020 r.
Uwagi: Brak
 
 
Lp. 12
Data wpływu: 09.06.2020 r.
Wnoszący interpelację: Piotr Piętka
Przedmiot interpelacji: Lokale komunalne
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik załącznika odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 15.07.2020 r.
Uwagi: Brak
 
 
2019 r.
 
Lp. 1

Data wpływu: 02.01.2019 r.
Wnoszący interpelację: Piotr Piętka
Przedmiot interpelacji: Oświetlenia targowiska w godzinach nocnych

Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 11.01.2019 r.

Uwagi: Brak


Lp. 2
Data wpływu: 02.01.2019 r.
Wnoszący interpelację: Piotr Piętka
Przedmiot interpelacji: Przedstawienie warunków najmu/dzierżawy gruntów pod targowisko

Plik treści interpelacji [ PDF ],
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 10.01.2019 r.

Uwagi: Brak


Lp. 3
Data wpływu: 02.01.2019 r.
Wnoszący interpelację: Piotr Piętka
Przedmiot interpelacji: Miejsce postoju transportu gminnego

Plik treści interpelacji [ PDF ],
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 10.01.2019 r.

Uwagi: Brak


Lp. 4
Data wpływu: 02.01.2019 r.
Wnoszący interpelację: Piotr Piętka
Przedmiot interpelacji: Koszt utrzymania świetlic gminnych

Plik treści interpelacji [ PDF ],
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 15.01.2019 r.

Uwagi: Brak


Lp. 5
Data wpływu: 02.01.2019 r.
Wnoszący interpelację: Piotr Piętka
Przedmiot interpelacji: Kontrola nad zużyciem paliwa w sprzętach gminnych

Plik treści interpelacji [ PDF ],
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 11.01.2019 r.

Uwagi: Brak


Lp. 6
Data wpływu: 02.01.2019 r.
Wnoszący interpelację: Piotr Piętka
Przedmiot interpelacji: Kontrola nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Plik treści interpelacji [ PDF ],
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 11.01.2019 r.

Uwagi: Brak


Lp. 7
Data wpływu: 02.01.2019 r.
Wnoszący interpelację: Krzysztof Mich
Przedmiot interpelacji: Pozyskanie w latach 2014-2017 przez gminę zewnętrznych środków na dofinansowanie inwestycji lub realizację projektów społecznych dla mieszkańców – fundusze strukturalne.

Plik treści interpelacji [ PDF ],
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 11.01.2019 r.

Uwagi: Brak

 
 
Lp. 8
Data wpływu: 14.01.2019 r.
Wnoszący interpelację: Piotr Piętka
Przedmiot interpelacji: Zasady Powołania Inspektora Ochrony Danych
Plik treści interpelacji [ PDF ],
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 28.01.2019 r.
Uwagi: Brak
 
Lp. 9
Data wpływu: 14.01.2019 r.
Wnoszący interpelację: Michał Korczak
Przedmiot interpelacji: Sporządzenie sprawozdania finansowego Gminy Magnuszew na koniec kadencji 2014-2018.
Plik treści interpelacji [ PDF ],
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 28.01.2019 r.
Uwagi: Brak
 
Lp. 10
Data wpływu: 20.02.2019 r.
Wnoszący interpelację: Małgorzata Marchewka
Przedmiot interpelacji: Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy Magnuszew
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [  PDF  ]
Data udzielenia odpowiedzi: 05.03.2019 r.
Uwagi: Brak
 
Lp. 11
Data wpływu: 01.04.2019 r.
Wnoszący interpelację: Michał Korczak
Przedmiot interpelacji: Rozbudowa szkoły w Rozniszewie
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [  PDF  ]
Data udzielenia odpowiedzi: 12.04.2019 r.
Uwagi: Brak
 
Lp. 12
Data wpływu: 27.06.2019 r.
Wnoszący interpelację: Michał Korczak
Przedmiot interpelacji: Rozbudowa szkoły w Rozniszewie
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 28.06.2019 r.
Uwagi: Brak
 
Lp. 13
Data wpływu: 25.07.2019 r.
Wnoszący interpelację: Małgorzata Marchewka
Przedmiot interpelacji: Infrastruktura oświetlenia drogowego zlokalizowana w pasach dróg krajowych.
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 08.08.2019 r.
Uwagi: Brak
 
Lp. 14
Data wpływu: 25.07.2019 r.
Wnoszący interpelację: Piotr Piętka
Przedmiot interpelacji: Powoływanie do komisji przetargowych Przewodniczącego Rady Gminy lub osoby z Rady Gminy
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 07.08.2019 r.
Uwagi: Brak
 
Lp. 15
Data wpływu: 02.12.2019 r.
Wnoszący interpelację: Michał Korczak
Przedmiot interpelacji: Koszt wymiany drzwi garażowych strażnicy w Rozniszewie
Plik treści interpelacji [ PDF ]
Plik treści odpowiedzi na interpelację [ PDF ]
Data udzielenia odpowiedzi: 10.12.2019 r.
Uwagi: Brak
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-11 11:04:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-12 11:21:22
  • Liczba odsłon: 3985
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910497]

przewiń do góry