Inwestycje wpływające na środowisko

 

Warszawa, 5 stycznia 2023 roku
 

PE-I.7440.15.2022.AT

Obwieszczenie

Dotyczy: wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych.WA.ZUZ.3.4210.2519.2022.AD

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 02.01.2023 r.
 


Warszawa, 5 stycznia 2023 roku

PE-I.7440.15.2022.AT

Obwieszczenie

Dotyczy: wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych.


Piotrków Trybunalski, 29.12.2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie

WA.ZUZ.3.4210.2721.2022.DM

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego

nazwa inwestycji: wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu.


Magnuszew, dnia 16.12.2022 r.

BT.6733.17.2022

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postepowania
w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego


Magnuszew, dnia 16.12.2022 r.

BT.6733.16.2022

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postepowania
w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego


Magnuszew, dnia 09.12.2022 r.

BT.7624.6.2021

OBWIESZCZENIE
o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko

dla zadania pn.: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 330, 329/2 w obrębie Rozniszew, Gmina Magnuszew"


Magnuszew, 09.12.2022 r.

BT.6220.3.2021.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Magnuszew zawiadamia strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej  nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  zadań: Zadanie A – rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew, Zadanie B – Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew” o wydaniu Decyzji nr BT.6220.3.2021.2022 z dnia 09.12.2022 r.

Magnuszew, 09.12.2022 r.

BT.6220.3.2021.2022

DECYZJA

ODMAWIAM

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Koncepcja rozbudowy drogi krajowej  nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  zadań: Zadanie A – rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew, Zadanie B – Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew”


Magnuszew, dnia 06.12.2022 r.

BT.7624.6.2021

POSTANOWIENIE

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 330, 329/2 w obrębie Rozniszew, Gmina Magnuszew"


Warszawa, 21 listopada 2022 r.

WI-I.747.4.22.2022.DW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
inwestycja: „Remont linii 220 kV Kozienice-Mory-Piaseczno”


Magnuszew dnia 14.11.2022 r.

BT.7624.2.2022

OBWIESZCZENIE

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Anielin Kępa, działki nr 154,155,156, Gmina Magnuszew z możliwością realizacji inwestycji etapowo”.


Magnuszew, 07.10.2022 r.

BT.7624.3.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce o nr ewid. 56/5 gminie Magnuszew, obręb Przydworzyce”


Warszawa, 08 września 2022 r.

WI-I.747.4.22.2022.DW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
inwestycja: „Remont linii 220 kV Kozienice-Mory-Piaseczno”


Magnuszew, dnia 12.09.2022

BT.6220.1.2022

OBWIESZCZENIE

dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie A Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew, zadanie B - rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew"


Warszawa, 

WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-I.747.4.5.2021.JK zm.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
    

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna”
 


BGK.6730.4.2022

Magnuszew 05.09.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji z wniosku OSP Wilczkowice Dolne w sprawie ustalenia warunków zabudowy


BT.7624.3.2022

Magnuszew, 29.08.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 10 w gminie Magnuszew, obręb Przydworzyce".


BT.7624.1.2022

Magnuszew, 29.08.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1-2 niezależnych instalacji fotowoltaicznych pn. BOŻÓWKA, na terenie działek nr ew. 1,68 i 1,69 w m. Bożówka, o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą”.


BGK.7624.6.2021

Magnuszew, dnia 22.08.2022 r.

OBWIESZCZENIEBGK.7624.5.2021

Magnuszew, dnia 22.08.2022 r.

OBWIESZCZENIE


BGK.7624.2.2021

Magnuszew, dnia 22.08.2022 r.

OBWIESZCZENIE


Warszawa, dnia 08 lipca 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

WOOŚ-II.420.81.2021.AG.7

OBWIESZCZENIE


Warszawa, 18 lipca 2022 r.

WI-I.747.4.22.2022.DW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania


inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
inwestycja: „Remont linii 220 kV Kozienice-Mory-Piaseczno”


Magnuszew, dnia 07.07.2022

BT.7624.6.2021


Zawiadomienie
o wszczęciu postepowania

dla zadania "Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych za pomocą studni głębinowej ujmującej wodę z poziomu czwartorzędowego zlokalizowanego w miejscowości Latków, 26-910 Magnuszew na działce o nr ewid. 62, obręb 0017 Kurki"Magnuszew, dnia 07.07.2022

BT.7624.1.2022

Obwieszczenie

dla przedsięwzięcia pn.: "budowa 1-2 niezależnych instalacji fotowoltaicznych pn. BOŻÓWKA, na terenie działek nr ew. 1,68 i 1.69 w m. Bożówka, o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą".
 


WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 04 lipca 2022 r.

WI-I.747.4.5.2021.JK zm.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna”


Piotrków Trybunalski, dnia 30.06.2022 r.

WA.ZUZ.3.4210.862.2022.PL

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 


WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 27 czerwca 2022 r.

WI-I.747.4.5.2021.JK zm.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna


inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna”


Warszawa, dnia 24 czerwca 2022 r.

WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.42

OBWIESZCZENIE RDOŚ W WARSZAWIE


Magnuszew dnia 24.06.2022

BT.7624.1.2022

OBWIESZCZENIE

w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW na dz. 10 w gminie Magnuszew, obręb Przydworzyce, skompletowane zostały akta sprawy odnośnie wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

 Magnuszew dnia 24.06.2022

BT.7624.4.2022

OBWIESZCZENIE

w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW na dz. 56/5 w gminie Magnuszew, obręb Przydworzyce, skompletowane zostały akta sprawy odnośnie wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

 Magnuszew, dnia 17.06.2022 r.

BT.7624.2.2021

ZAWIADOMIENIE

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 340/2 w obrębie Rozniszew, Gmina Magnuszew"


Magnuszew, dnia 14.06.2022 r.

BT.7624.6.2021

ZAWIADOMIENIE

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 330, 329/2 w obrębie Rozniszew, Gmina Magnuszew"


Magnuszew, dnia 10.06.2022 r.

BT.7332.2.2021

ZAWIADOMIENIE

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków przechowalni i sortowni owoców i warzyw wraz z częścią socjalno-bytową na zakład recyklingu metali i tworzyw sztucznych, zlokalizowanych w miejscowości Latków, 26-910 Latków na działce o nr. ewid. 62, obręb 0017 Kurki"


Magnuszew, dnia 02.06.2022 r.

BT.7335.1.2022

ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁOŻENIU UZUPEŁNIENIA RAPORTU OOŚ

dot. przedsięwzięcia polegającego na „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie A: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew, Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew”.

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO [ PDF ]


WA.ZUZ.3.4210.534.2022.AD

OBWIESZCZENIE

z dnia 05.05.2022 r.

 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalski zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu o długości 13 m, w celu wykonania zjazdu z przepustem z drogi wojewódzkiej 736 w km 4+559, strona prawa, na drogę pieszo-jezdną – działkę o numerze ewid. 2 obręb


Magnuszew, dnia 06.05.2022 r.

BT.7624.4.2022

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postepowania

Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 56/5 w gminie Magnuszew, obręb Przydworzyce.


Magnuszew, dnia 06.05.2022 r.

BT.7624.3.2022

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postepowania

 

Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 10 w gminie Magnuszew, obręb Przydworzyce.


Piotrków Trybunalski, dnia 02.05.2022 r.

Wa.ZUZ.3.4210.191.2.2022.DM

 

ZAWIADOMIENIE

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych pochodzących z oddziału MULTI-SMAK Sp. z o.o. w Mniszewie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu – Gminy Magnuszew.


Magnuszew, dnia 04.05.2022 r.

BT.7624.5.2021

OBWIESZCZENIE
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla planowanego przedsięwzięcia pn. "BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ MAGNUSZEW" o maksymalnej mocy zainstalowanej do 65 MWp wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną


Warszawa, dnia 11 kwietnia 2022 r.

WOOŚ-II.420.81.2021.AG.5

OBWIESZCZENIE

Dot. Przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce o nr ewidencyjnym 52/10, jednostka ewidencyjna 140706 Magnuszew, obręb 0019 TyborówPiotrków Trybunalski 29.03.2022 r.

WA.ZUZ.3.4210.191.2.2022.DM

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


Magnuszew, dnia 07.04.2022 r.

BT.7624.2.2022

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postepowania

Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Anielin Kępa, działki nr 154, 155, 156, Gmina Magnuszew z możliwością realizacji inwestycji etapowo”


 

Magnuszew, 05.04.2022 r.

BT.7624.4.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Fotowoltaicznej na dz. 65, 66 w obrębie Dębowola, gm. Magnuszew"


Piotrków Trybunalski, 29.03.2022 r.

WA.ZUZ.3.4210.191.2.2022.DM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 


Warszawa, 30 marca 2022 r.

WI-I.747.4.2.2022.MP

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
inwestycja: „Przebudowa i budowa obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy linii 400 kV Kozienice – Miłosna”,


 

OBWIESZCZENIE
z dnia 11.01.2022
o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków przechowalni i sortowni owoców i warzyw wraz z częścią socjalno – bytową na zakład recyklingu metali i tworzyw sztucznych, zlokalizowanych w miejscowości Latków,  26-910 Latków na działce o nr.ewid. 62, obręb 0017 Kurki”

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Znak sprawy: WI-I.747.4.12.2021.PSS

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

inwestycja: "Przebudowa i budowa obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy linii 400kV Kozienice - Miłosna" na terenie działek ewidencyjnych położonych w gminie Halinów, powiat miński; gminie Wiązowna oraz Sobienie Jeziory, powiat otwocki, gminie Magnuszew powiat Kozienicki, województwo mazowieckie.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Magnuszew 
z dnia 27.12.2021

Inwestycja: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. 65, 66 w obrębie Dębowola, Gmina Magnuszew

 

OBWIESZCZENIE
o trwającym postępowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Przebudowa linii kablowej 15 kV Ryczywół-Osiemborów-Anilin sł. 118-104, gm. Magnuszew-RE Kozienice" na działkach nr 406/1, 229, 134, 54, w miejscowości Anielin, na działkach 159/1, 159/2, 158 w miejscowości Rozniszew, na działkach 183, 150, 151 w miejscowości Osiemborów, gmina Magnuszew."

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej w miejscowościach Nowy Chmielew, Chmielówek, Gruszczynek, Chmielew, Odcinki, Gmina Magnuszew


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków przechowalni i sortowni owoców i warzyw wraz z częścią socjalno - bytową na zakład recyklingu metali i tworzyw sztucznych, zlokalizowanych w miejscowości Latków, 26-910 Latków na działce o nr. ewid. 62, obręb 0017 Kurki"

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego

inwestycja: budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna - odcinek: słup nr 8/WIL (bez słupa) - SE Kozienice

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE

WPN-II.6320.4.2021.AA

OBWIESZCZENIE

w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego

nazwa inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa i przebudowa sieci niskiego napięcia w miejscowościach Urszulin, Tyborów, wola Magnuszewska, gmina Magnuszew oraz Cychrowska Wola, gmina Grabów nad Pilicą, powiat Kozienicki, województwo mazowieckie.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Znak sprawy: WI-I.7840.4.2.2021

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

inwestycja: Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna – odcinek: słup nr 8/WIL (bez słupa) – SE Kozienice” na terenie gmin Wilga w powiecie garwolińskim oraz gminy Magnuszew i Kozienice w powiecie kozienickim, województwo mazowieckie.

 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 
Wojewody Mazowieckiego 
 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 330, 329/2  W OBRĘBIE ROZNISZEW, GMINA MAGNUSZEW"

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
OPINIA SANITARNA

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 330, 329/1 w obrębie Rozniszew, gmina Magnuszew

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

inwestycja: „Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna – odcinek: słup nr 8/WIL (bez słupa) –
SE Kozienice” na terenie gmin Wilga w powiecie garwolińskim oraz gminy Magnuszew
i Kozienice w powiecie kozienickim, województwo mazowieckie.

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

dla przedsięwzięcia pn. "BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ MAGNUSZEW" o maksymalnej mocy zainstalowanej do 65 MWp wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
Opinia
dla przedsięwzięcia pn. BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ MAGNUSZEW"

 

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

dla przedsięwzięcia pn. "BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 65.66 W OBRĘBIE DĘBOWOLA, GMINA MAGNUSZEW".

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
OPINIA SANITARNA 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 65, 66 w obrębie Dębowola, gmina Magnuszew.

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

WOOŚ-I.4220.1530.2021.JC.2

POSTANOWIENIE
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. Nr 65, 66 w obrębie Dębowola, Gmina Magnuszew”.

 

ZAWIADOMIENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z dnia 17 czerwca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
WI-I.747.4.5.2021.JK
z dnia 14 czerwca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
WI-I.747.4.5.2021.JK
z dnia 9 czerwca 2021 r.


ZAWIADOMIENIE 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z dnia 12 maja 2021 r.
 

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 maja 2021 r.

dot. przedsięwzięcia pn. „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie A- Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew, zadanie B -  rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew”.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
Materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie A – Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew, zadanie B – rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew”.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
WI-I.747.4.5.2021.JK
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E
Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.

WOOŚ-I.4221.8.2020.AGO.6

 

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Wojewody Mazowieckiego

z dnia 17 lutego 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wojewody Mazowieckiego

z dnia 17 lutego 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2021 r.

WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.34

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.33 [ DOC ]

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [ DOC ]

 

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.24

w sprawie zgromadzonej dokumentacji

 

Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 12 listopada 2020 r.,
 
znak WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.22,

w sprawie możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego tym zainteresowanego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna.

 

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 
 
OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 
 

OBWIESZCZENIE

dla inwestycji pn.: "Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew, zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew".

 

WEZWANIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 50 § 1 i art. 106 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), w związku z pismem Wójta Gminy Magnuszew, znak: BT.73335.1.2019, data wpływu do tutejszego organu w dniu 16 stycznia 2020 r., dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew, zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew”, i jego uzupełnieniem, wzywa do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”) w następującym zakresie: [...]

 
OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 
 
OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Przydworzyce (009), Dz. nr 50, 51/1, gm. Magnuszew”.
 
 
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Przydworzyce (009), Dz. nr 50, 51/1, gm. Magnuszew”
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Magnuszew
dot. Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 o wydaniu decyzji

o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:
 
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”


Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie,  powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016, działka ewidencyjna nr: 64/9
 
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Nr 80/SPEC/2019
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych
prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:
 
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016, działka ewidencyjna nr: 94
 
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:

 
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016
działka ewidencyjna nr: 64/9
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych
prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:
 
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
 
inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
 
Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016
działka ewidencyjna nr: 94
 
 
Decyzja
(wraz z załącznikiem oraz opiniami)
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
„Posadowienie 4 zbiorników na gaz propan o poj. 6400 litrów każdy w wersji naziemnej”
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-11 22:39:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-26 19:54:17
  • Liczba odsłon: 4252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913713]

przewiń do góry