Uchwała Nr Ra.158.2020
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2020 r
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Magnuszew sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.
 
Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019


Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019


Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019


Rb-N
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku


Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania
dochodów podatkowych
gminy / miasta na praw ach powiatu
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019


Rb-ST
sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
na koniec 2019r.


Rb-Z
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
 
 
Uchwała Nr Ra.301.2019
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 5 września 2019r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Magnuszew informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.
 
 
Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie  przedłożenia informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2019 roku.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-12 15:40:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-15 15:16:24
  • Liczba odsłon: 1165
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910533]

przewiń do góry