Wójt Gminy Magnuszew

mgr inż. Marek Drapała
tel. 48 621 70 59
wojt@magnuszew.pl

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
3. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Sekretarzowi lub Skarbnikowi.


1. Wójt - stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych przepisów określających status Wójta.

2. Do zakresu działań wójta należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
2) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
3) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
4) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
5) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych,
6) zapewnienie przestrzegania prawa przez referaty oraz ich pracowników,
7) udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznych kompetencji,
8) wykonywanie funkcji administratora danych osobowych w Urzędzie,
9) ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do budynków należących do sołectwa,
10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz przez uchwały rady Gminy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 11:13:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Szaraniec Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 09:01:02
  • Liczba odsłon: 12287
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910482]

przewiń do góry