Plan postępowań na 2020r -plan_postepowan_na_2020r.pdf
 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK GMINA MAGNUSZEW

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

w  (tyś.zł)

Przewidywany wszczęcia postępowania

Źródło finansowania

1

Budowa żłobka gminnego w Magnuszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

 

270

II /III kwartał

środki własne  + dofinansowanie

2

Remont drogi w Osiemborowie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

 

250

II/III kwartał

środki własne + FOGR

3

Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budowa sieci kanalizacyjnej w  m.Ostrów

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

 

2 370

 

I- II kwartał

Środki własne + pożyczka WFOŚiGW

4

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

 

150

II-III kwartał

środki własne

5

Zakup oleju opałowego na 2020r.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

 

400

IV kwartał

środki własne 

6

Zakup oleju napędowego na 2020r.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

 

280

IV kwartał

środki własne 

7

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

250

II-III kwartał

środki własne 

8

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

800

III-IV kwartał

środki własne 

 

Magnuszew dnia 8.01.2020r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-09 14:28:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieradzan Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-11 10:42:28
  • Liczba odsłon: 1053
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913725]

przewiń do góry