Zarządzenie Nr 1/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 2/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 3/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 stycznia 2020r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości na okres 5 lat.
 
 
Zarządzenie Nr 4/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego w przetargu - stanowiącego własność Gminy Magnuszew.
 
 
Zarządzenie Nr 5/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Magnuszew do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania zmian w planach finansowych.
 
 
Zarządzenie Nr 6/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2020 rok.

Dokumenty powiązane:

 
Zarządzenie Nr 8/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 lutego 2020r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
Zarządzenie Nr 9/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 lutego 2020r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Magnuszew w 2020 roku i do korekty deklaracji VAT za 2019 rok.
 
 
Zarządzenie Nr 10/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 lutego 2020r.

w sprawie powołania komisji w celu opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew.
 
 
Zarządzenie Nr 11/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 lutego 2020r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 12/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 lutego 2020r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie
 
 
Zarządzenie Nr 13/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 marca 2020r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew”.


Zarządzenie Nr 14/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 marca 2020r.

w sprawie: rozszerzenia składu stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych od 30000 EURO.


Zarządzenie Nr 15/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 marca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 16/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 marca 2020r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie
 
 
Zarządzenie Nr 17/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 marca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 18/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 marca 2020r.

zmieniające Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu pod nazwą "Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew" objętego umową o dofinansowanie nr RPOMA.10.01.01-14-b895/18-00.
 
 
Zarządzenie Nr 19/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 marca 2020r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


Zarządzenie Nr 20/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 marca 2020r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok w związku z uruchomieniem środków z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.


Zarządzenie Nr 21/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 24 marca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 22/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2020r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za 2019 rok


Zarządzenie Nr 23/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2020r.

w sprawie ustalenia komisji do przeprowadzenia otwarcia ofert w postępowaniu pn. Dostawa i montaż słupów wraz z lampami solarnymi.
 
 
Zarządzenie Nr 24/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 25/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2020r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok w związku z uruchomieniem środków z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
 
Zarządzenie Nr 26/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 kwietnia 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 kwietnia 2020r.
 
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 kwietnia 2020r.
 
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 kwietnia 2020r.
 
w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok w związku z uruchomieniem środków z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
 
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 kwietnia 2020r.
 
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 

Zarządzenie Nr 31/2020

Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 maja 2020r.
 
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 32/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 maja 2020r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 33/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 maja 2020r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie
 
 
Zarządzenie Nr 34/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 maja 2020r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok
 
 
Zarządzenie Nr 35/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 maja 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za 2019 rok.


Zarządzenie Nr 36/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 37/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 maja 2020r.

w sprawie składu komisji na przeprowadzenie przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Magnuszew.
 
 
Zarządzenie Nr 38/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2020r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie


Zarządzenie Nr 39/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2020r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie
 
 
Zarządzenie Nr 40/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok.
 
 
Zarządzenie Nr 41/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 czerwca 2020r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
 
 

Zarządzenie Nr 42/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 czerwca 2020r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Magnuszew za 2019 rok.


Zarządzenie Nr 43/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 czerwca 2020r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żełnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie.


Zarządzenie Nr 44/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2020r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. JAna Pawła II w Chmielewie


Zarządzenie Nr 45/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 46/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 47/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żełnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie
 

Zarządzenie Nr 48/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 czerwca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 49/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie


Zarządzenie Nr 50/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 51/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Zarządzenie Nr 52/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Samorzadowego Przedszkola wchodzacego w skład ZSiPO w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 53/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 lipca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 54/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 lipca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 55/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 sierpnia 2020r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 15 sierpnia 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 56/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 sierpnia 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 57/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 sierpnia 2020r.

w sprawie wyznaczenia nauczycieli do pełnienia zastępstwa za dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew w przypadku ich nieobecności.


Zarządzenie Nr 58/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 sierpnia 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 59/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 sierpnia 2020r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości na okres 25 lat.

 

Zarządzenie Nr 60/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 września 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 61/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 września 2020r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu rekrutacji w ramach projektu "Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wyznaczenia terminu rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021.

 

Zarządzenie Nr 62/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 63/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 24 września 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 64/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2020 r.


Zarządzenie Nr 65/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie od roku szkolnego 2020/2021 wyłącznie w formie elektronicznej.

 


Zarządzenie Nr 66/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 września 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 67/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 września 2020r.

w sprawie: wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

 


Zarządzenie Nr 68/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 września 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 


Zarządzenie Nr 69/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 września 2020r.

zmieniające Zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 30.12.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Magnuszewie oraz zasad jej koordynacji.


Zarządzenie Nr 70/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 października 2020r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.

 


Zarządzenie Nr 71/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 października 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 72/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 października 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 73/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 3 listopada 2020r.

w sprawie: przyjęcia Zasad pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 74/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 listopada 2020r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego i wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

 

Zarządzenie Nr 75/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 listopada 2020r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029.


Zarządzenie Nr 76/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 listopada 2020r.

przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i załącznikami.


Zarządzenie Nr 77/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 17 listopada 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 78/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020r.

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok.

 

Zarządzenie Nr 79/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 24 listopada 2020r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Magnuszewie.

 

Zarządzenie Nr 80/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 81/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 listopada 2020r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w miesiącu grudniu 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 82/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 grudnia 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 83/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 grudnia 2020r.

zmieniające Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 84/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie

 

Zarządzenie Nr 85/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 grudnia 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 86/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 87/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie


Zarządzenie Nr 88/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2020r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 89/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 90/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2020r.

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 91/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 92/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2020r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej w Rozniszewie


Zarządzenie Nr 93/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2020r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 94/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2020r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora żłobka.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-10 15:05:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-12 13:12:04
  • Liczba odsłon: 2585
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910530]

przewiń do góry