UCHWAŁY DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT  
W 2020 R.    


PODATEK ROLNY    

UCHWAŁA NR VI/110/11  
w sprawie określenia ceny żyta dla celów podatku rolnego.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI    

UCHWAŁA NR V/108/11  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr VII/91/15
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr VII/96/15
w sprawie określenie formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr VII/97/15
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi niepubliczne.

Uchwała Nr VII/166/16
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/91/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH    

UCHWAŁA NR V/107/11
 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr VII/95/15
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/107/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.OPŁATA ZA WODĘ POBIERANĄ Z SIECI WODOCIĄGOWEJ I ZA ŚCIEKI WPROWADZONE DO SIECI KANALIZACYJNEJ    

Uchwała Nr VII/103/16
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE    

Uchwała Nr XVII/109/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/190/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne.


Uchwała Nr XVII/110/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


UCHWAŁA NR VI/211/13  
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr VII/127/16

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/211/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-16 21:49:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-16 21:49:27
  • Liczba odsłon: 2049
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913791]

przewiń do góry