Do zadań Referatu Podatków i Opłat należy:

1. Z zakresu wymiaru i księgowości podatków i opłat lokalnych:

1) dokonywanie wymiaru i prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych,
2) prowadzenie ewidencji stanu majątkowego podatników do wymiaru podatków lokalnych,
3) prowadzenie kontroli podatników pod względem prawidłowości złożonych zeznań podatkowych,
4) nadzór nad wywiązywaniem się podatników z wymierzonych podatków,
5) prowadzenie egzekucji w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których Wójt jest właściwy do ich ustalania i pobierania,
6) rozpatrywanie wniosków podatników w sprawach zmian dotyczących wymiaru podatków lokalnych i podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy,
7) prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald,
8) zgłaszanie zaległości podatkowych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
9) udzielanie pisemnych interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, w indywidualnych sprawach podatników z zakresu podatków i opłat lokalnych,
10) wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym (w tym potwierdzające okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym).
11) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
12) prowadzenie spraw związanych z podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
13) pobór i rozliczanie opłaty targowej.
14) realizacja zadań z zakresu udzielania pomocy publicznej, w tym dot. wsparcia organizacji pozarządowych i pożytku publicznego.
15) dokonywanie rozliczeń sołtysów i nadzór w tym zakresie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-05 10:36:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-05 12:39:59
  • Liczba odsłon: 538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913664]

przewiń do góry