Do zadań stanowiska d/s oświaty, kultury, zdrowia i promocji należy:

1. Z zakresu spraw oświatowych:

1) zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych i gimnazjum przez opiniowanie i wnioskowanie w sprawie tworzenia sieci szkół i przedszkoli odpowiadającej potrzebom edukacyjnym środowiska,
2) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych,
3) zapewnienie dojazdu uczniom do szkół zgodnie z ustawą,
4) sprawdzanie i przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych podległych placówek oświatowych pod kątem liczby oddziałów oraz zatrudniania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
5) czuwanie nad całokształtem działalności podległych placówek oświatowych,
6) przygotowanie i organizacja konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola,
7) opiniowanie wniosków dyrektorów szkół dotyczących kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkole,
8) dokonywanie oceny pracy dyrektorów podległych placówek w zakresie spraw finansowych we współdziałaniu z organami nadzoru pedagogicznego,
9) opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na założenie i likwidację szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
10) współpraca z organami nadzoru pedagogicznego oraz placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z wpisem szkół i placówek niepublicznych do ewidencji.
12) Wprowadzanie i weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej
13) prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży zagrożonej środowiskowo i podlegającej jurysdykcji prawnej,
14) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
15) przyznawanie pomocy materialnej uczniom zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

2. Z zakresu promocji:

1) gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących na zewnątrz,
2) prowadzenie spraw związanych z imprezami promującymi gminę oraz spraw wydawnictw, folderów oraz innych materiałów promujących gminę, merytoryczne przygotowanie materiałów prezentowanych na stronie internetowej gminy,
3) kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
4) bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie promocji gminy.

3. Z zakresu kultury i kultury fizycznej ścisła współpraca z GBP – CK

4. Z zakresu ochrony zdrowia:

1) opracowywanie programów profilaktycznych, czuwanie nad ich realizacją, sprawozdawczość,
2) współpraca z placówkami służby zdrowia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-05 10:38:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-05 12:07:28
  • Liczba odsłon: 479
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910456]

przewiń do góry