MAJĄTEK GMINY MAGNUSZEW


  • według ewidencji księgowej – stan na 31.05.2003



WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ BRUTTO W TYS. ZŁ.

UMORZENIA W TYS.ZŁ.

GRUNTY

195,7

-

BUDYNKI I LOKALE

4151,1

1856,7

w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne

173,7

92,4

OBIEKTY INŻYNIERI LĄDOWEJ I WODNEJ

8875,3

849,6

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

343,7

170,5

w tym zespoły komputerowe

71,5

6,6

ŚRODKI TRANSPORTU

604,9

257,1

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

40,4

25,7

w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia.

40,4

25,7


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-07 09:53:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Szaraniec Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-07 09:59:40
  • Liczba odsłon: 5678
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913724]

przewiń do góry