Komisje Rady Gminy


Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. pracami komisji kieruje przewodniczący, wybierany przez członków komisji.


Do zadań komisji należy:

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
- przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,
- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy.


Rada Gminy Magnuszew powołała 6 komisji:

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Oświaty i Wychowania oraz Kultury
3. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
4. Komisja Rolno - Przemysłowa i Ochrony Środowiska
5. Komisja Budżetu i Finansów
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Skład Komisji Rewizyjnej

  1. Małgorzata Marchewka – przewodniczący
  2. Wojciech Purchała – z-ca przewodniczącego 
  3. Hubert Kapusta – członek
  4. Piotr Piętka – członek
  5. Irena Korczak – członek


Skład Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury

  1. Michał Korczak – przewodniczący
  2. Hubert Kapusta – z-ca przewodniczącego
  3. Małgorzata Marchewka – członek
  4. Sylwia Kocyk – członek


Skład Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

  1. Sylwia Kocyk – przewodniczący
  2. Aldona Wróbel – z-ca przewodniczącego
  3. Michał Korczak – członek
  4. Beata Bogucka – członek
  5. Krzysztof Mich – członek


Skład Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska

  1. Krzysztof Kowalczyk – przewodniczący
  2. Tomasz Witkowski – z-ca przewodniczącego
  3. Robert Bogucki – członek
  4. Wojciech Purchała – członek
  5. Aldona Wróbel – członek
  6. Irena Korczak – członek


Skład Komisji Budżetu i Finansów

  1. Beata Bogucka – przewodniczący
  2. Małgorzata Marchewka – z-ca przewodniczącego
  3. Wojciech Purchała – członek
  4. Sylwia Kocyk – członek
  5. Tomasz Witkowski – członek
  6. Irena Korczak – członek
  7. Krzysztof Mich – członek


Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

  1. Beata Bogucka – przewodniczący
  2. Piotr Piętka – z-ca przewodniczącego
  3. Robert Bogucki – członek
  4. Krzysztof Kowalczyk – członek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-26 12:48:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-24 09:42:36
  • Liczba odsłon: 4528
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913815]

przewiń do góry