Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
783 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2023 Sieradzan Elżbieta 2023-01-20
790 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Gminnego Żłobka MAGUŚ w Magnuszewie Sieradzan Elżbieta 2022-12-15
785 Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Magnuszew Sieradzan Elżbieta 2022-12-09
789 ZAPYTANIE OFERTOWE Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2022-12-06
786 ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę istniejących lamp sodowych na oprawy ledowe na terenie Gminy Magnuszew Sieradzan Elżbieta 2022-12-06
788 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup 19 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem Sieradzan Elżbieta 2022-12-06
782 Zakup samochodu strażackiego do OSP Anielin /2 postępowanie/ Sieradzan Elżbieta 2022-11-30
787 ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę dystrybucji węgla w związku z ustawą o zakupie preferencyjnego paliwa stałego Sieradzan Elżbieta 2022-11-30
784 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkoleń na potrzeby Gminy Magnuszew w ramach programu operacyjnego Cyfrowa Gmina Sieradzan Elżbieta 2022-11-25
780 Modernizacja ul. Przyjaźni w Magnuszewie. Sieradzan Elżbieta 2022-11-14
779 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Magnuszew (destrukt asfaltowy) Sieradzan Elżbieta 2022-11-14
778 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Magnuszew (BA) Sieradzan Elżbieta 2022-11-14
777 Przebudowa drogi gminnej nr 170615 w miejcscowosci Kolonia Rozniszew Sieradzan Elżbieta 2022-11-10
774 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i sportu (budowa skateparku). Sieradzan Elżbieta 2022-11-04
776 ZAPYTANIE OFERTOWE na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2022-10-20
775 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji ispektora nadzoru Sieradzan Elżbieta 2022-10-20
773 Dostawa oleju opałowego na 2023 rok. Sieradzan Elżbieta 2022-10-13
771 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i sportu. (budowa skateparku, siłowni plenerowej oraz urządzeń do street workaut) Sieradzan Elżbieta 2022-10-13
761 Dowóz uczniów w roku szkolnym 2022/2023. Sieradzan Elżbieta 2022-09-30
769 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadań: 1.Modernizacja budynku OZ w Magnuszewie, 2.Modernizacja budynku OZ w Mniszewie, 3. Modernizacja budynku komunalnego w Magnuszewie. Sieradzan Elżbieta 2022-09-13
764 ZAPYTANIE OFERTOWE na wyposażenie kuchni i stołówki w ramach modułu 3 programu, Posiłek w szkole i w domu w Szkole Podstawowej im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Magnuszewie w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych. Sieradzan Elżbieta 2022-09-05
762 Modernizacja budynku OZ w Magnuszewie, Modernizacja budynku OZ w Mniszewie, Modernizacja budynku komunalnego w Magnuszewie. Sieradzan Elżbieta 2022-09-05
759 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ogrodzenia w Wólce Tarnowskiej Sieradzan Elżbieta 2022-07-13
760 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie projektu w ramach programu Mazowsze dla sportu 2022 Sieradzan Elżbieta 2022-07-13
755 ZAPYTANIE OFERTOWE Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mniszewie - Wymiana podziemnej, istniejącej obudowy studni głębinowej na obudowę naziemną typu Lange dla rurociągu DN80. Sieradzan Elżbieta 2022-07-11
758 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie Remontu budynku OSP Mniszew w zakresie dachu. Sieradzan Elżbieta 2022-07-11
756 ZAPYTANIE OFERTOWE Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mniszewie - czyszczenie i dezynfekcja zbiornika magazynującego wodę uzdatnioną. Sieradzan Elżbieta 2022-07-01
752 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup dodatkowego wyposażenia w ramach projektu Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2022-06-21
750 Termomodernizacja budynku na dz. nr 319/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (Część 1- teren). Sieradzan Elżbieta 2022-06-21
754 Sukcesywna dostawa oleju npędowego i benzyny. Sieradzan Elżbieta 2022-06-20
753 ZAPYTANIE OFERTOWE na usuwanie odpadów foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big-Bag. Sieradzan Elżbieta 2022-06-15
749 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie modernizacji budynku OSP w Mniszewie. Sieradzan Elżbieta 2022-06-08
751 ZAPYTANIE OFERTOWE Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji. Sieradzan Elżbieta 2022-05-17
748 Termomodernizacja budynku na dz. nr 319/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno- wypoczynkowe Cz. 1 i Cz. 2. Sieradzan Elżbieta 2022-05-05
747 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2022-03-28
742 Dostawa i montaż infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie Sieradzan Elżbieta 2022-03-17
746 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej 2022. Sieradzan Elżbieta 2022-03-17
738 Laboratoria przyszłości - dostawa sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych Sieradzan Elżbieta 2022-02-25
743 Remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym Sieradzan Elżbieta 2022-02-25
739 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Gminnego Żłobka Maguś w Magnuszewie Sieradzan Elżbieta 2022-02-16
740 ZAPYTANIE OFERTOWE opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU), dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji budowa PSZOK dla Gminy Magnuszew. Kocyk Bogdan 2022-02-16
734 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie- część konstrukcyjna- etap II Sieradzan Elżbieta 2022-01-04
736 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę gorących posiłków jednodaniowych z dowozem do szkół na terenie Gminy Magnuszew (GOPS) Sieradzan Elżbieta 2021-12-22
733 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie- część elaktryczna- etap I Sieradzan Elżbieta 2021-12-22
735 ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska". Sieradzan Elżbieta 2021-12-22
730 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie- Modernizacja Instalacji Technologicznej oraz Sterowania do SUW w Magnuszewie- etap II. Sieradzan Elżbieta 2021-12-14
726 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Magnuszew w okresie od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. Sieradzan Elżbieta 2021-12-14
724 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie. Sieradzan Elżbieta 2021-12-02
732 ZAPYTANIE OFERTOWE Remont drogi gminnej- destruktem w miejscowości Latków. Sieradzan Elżbieta 2021-12-02
731 ZAPYTANIE OFERTOWE Modernizacja ulicy Grzybowskiej (wykonanie zjazdów). Sieradzan Elżbieta 2021-12-02
729 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia, zabawek, sprzętu TIK-AGD, placu zabaw do żłobka w ramach realizacji projektu Żłobek Gminny Maguś - szansą na aktywność zawodową rodziców. Sieradzan Elżbieta 2021-11-30
728 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska. Sieradzan Elżbieta 2021-11-30
725 Dostawa oleju opałowego na rok 2022. Sieradzan Elżbieta 2021-11-18
727 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż 4 sztuk kompletnych lamp solarnych fabrycznie nowych. Sieradzan Elżbieta 2021-11-16
722 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup dodatkowego wyposażenia w ramach projektu Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2021-10-25
703 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grzybów i Ostrów Sieradzan Elżbieta 2021-10-11
715 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie Etap II i Etap III Budowa traktu pieszo - jezdnego. Sieradzan Elżbieta 2021-10-08
713 Dostawa i montaż infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie Sieradzan Elżbieta 2021-10-05
719 Remont drogi gminnej w miejscowości Ostrów. Sieradzan Elżbieta 2021-10-01
718 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Magnuszew Sieradzan Elżbieta 2021-09-29
721 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Gminnego Żłobka Maguś w Magnuszewie Sieradzan Elżbieta 2021-09-24
720 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie Wymiany pokrycia dachowego na strażnicy OSP Rozniszew Sieradzan Elżbieta 2021-09-24
710 Modernizacja drogi od wsi Osiemborów w kierunku Wilczkowic Dolnych Sieradzan Elżbieta 2021-09-20
711 Modernizacja drogi od wsi Bożówka do wsi Przydworzyce Sieradzan Elżbieta 2021-09-20
716 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ogrodzeń na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2021-09-15
717 ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2021-09-15
709 Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych poprzez dostawę i montaż lamp solarnych w Gminie Magnuszew Sieradzan Elżbieta 2021-09-13
706 ZAPYTANIE OFEARTOWE Zarządzanie projektem Żłobek Gminny Maguś- szansą na aktywność zawodową rodziców. Sieradzan Elżbieta 2021-07-08
705 Świadczenie usług pocztowych Sieradzan Elżbieta 2021-07-07
701 Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny. Sieradzan Elżbieta 2021-06-30
704 Remont gróg gminnych- tłuczniem kamiennym Sieradzan Elżbieta 2021-06-30
698 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2021-05-25
697 ZAPYTANIE OFERTOWE Budowa chodnika przy drogach gminnych w miejscowościach Chmilew i Żelazna Stara oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku na działce użyczonej gminie (budowa traktu pieszo- jezdnego). Sieradzan Elżbieta 2021-05-19
692 ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy w Magnuszewie oraz oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Sieradzan Elżbieta 2021-03-03
694 Zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia w ramach projektu- Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2021-02-23
693 ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie Sieradzan Elżbieta 2021-02-01
689 Przebudowa dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach: Kolonia Rozniszew, Trzebień. Sieradzan Elżbieta 2021-01-04
687 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH NA ROK 2021 Sieradzan Elżbieta 2021-01-04
686 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Magnuszew w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Sieradzan Elżbieta 2020-12-14
683 Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego w Magnuszewie. Sieradzan Elżbieta 2020-10-01
678 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie pawilonu wystawienniczo-handlowego w Skansenie Bojowym IAWP w Mniszewie Sieradzan Elżbieta 2020-09-28
682 ZAPYTANIE OFERTOWE Modernizacja drogi destruktem w Zagrobach. Sieradzan Elżbieta 2020-09-16
681 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2020-08-31
671 Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chmielew Sieradzan Elżbieta 2020-08-26
679 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszew i Ostrów. Sieradzan Elżbieta 2020-08-26
677 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Magnuszew i Ostrów. Sieradzan Elżbieta 2020-08-04
675 Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2020-07-24
672 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Boguszków. Sieradzan Elżbieta 2020-07-06
670 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Mniszewie. Malinowska Alicja 2020-07-01
663 Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Przebudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie” Malinowska Alicja 2020-07-01
666 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie. Malinowska Alicja 2020-07-01
673 ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie remontu przepompowni ścieków w miejscowości Grzybów. Sieradzan Elżbieta 2020-07-01
668 Dostawa i montaż słupów wraz z lampami solarnymi Malinowska Alicja 2020-04-17
664 Budowa żłobka gminnego w Magnuszewie Malinowska Alicja 2020-04-07
667 Remont oczyszczalni w Mniszewie Malinowska Alicja 2020-04-07
656 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2019-12-23
654 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MAGNUSZEW Malinowska Alicja 2019-12-17
655 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Rozbudowa szkoły w Rozniszewie” Malinowska Alicja 2019-12-04
649 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie Malinowska Alicja 2019-12-04
651 Dostawa oleju do celów grzewczych na 2020rok Malinowska Alicja 2019-12-02
652 Zakup ciągnika Malinowska Alicja 2019-11-29
648 Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki Malinowska Alicja 2019-11-08
647 Utwardzenie placu manewrowego kostką brukową z niezbędną infrastrukturą w Magnuszewie Malinowska Alicja 2019-11-05
646 Przebudowa drogi w m.Rozniszew w zakresie budowy chodnika Malinowska Alicja 2019-10-07
645 Zapytanie ofertowe: cz.1.wyznaczenie pasa drogowego, cz.2.mapa do służebności gruntowej Malinowska Alicja 2019-10-04
644 Modernizacja dróg destruktem - 3 części Malinowska Alicja 2019-09-26
629 Modernizacja drogi w Rozniszewie i Kłodzie Malinowska Alicja 2019-05-27
630 zapytanie ofertowe - na wykonania operatów szacunkowych Malinowska Alicja 2019-05-27
626 Podbudowa drogi gminnej w miejscowościach Przewóz Tarnowski i Anielin Malinowska Alicja 2019-05-07
625 Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Zagroby, Kępa Skórecka Malinowska Alicja 2019-05-06
621 Zapytanie ofertowe - Wykonania operatów szacunkowych Malinowska Alicja 2019-02-11
618 Zapytanie ofertowe na wznowienie znaków granicznych Malinowska Alicja 2019-01-23
615 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2019-01-10
614 Zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu Malinowska Alicja 2018-12-21
611 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2018-12-05
613 Zakup oleju opałowego do celów grzewczych Malinowska Alicja 2018-12-04
612 Gmina Magnuszew: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-12-04
607 Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych Malinowska Alicja 2018-09-19
606 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2018-09-17
601 Modernizacja drogi Osiemborów - Urszulin Malinowska Alicja 2018-09-04
600 Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli Malinowska Alicja 2018-09-03
602 Dostawa wraz z montażem urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-08-28
598 Remont dachu strażnicy OSP w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-08-21
596 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką Malinowska Alicja 2018-08-03
594 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-07-16
591 Modernizację drogi Tyborów - Wilczowola Malinowska Alicja 2018-07-05
588 Modernizacja dróg destruktem asfaltowym Malinowska Alicja 2018-06-28
590 Zakup używanego autobusu Malinowska Alicja 2018-06-12
582 Budowa targowisko w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-05-23
583 Modernizacja dróg w gm.Magnuszew - Część 1) Modernizacja drogi we wsi Grzybów, Część 2) Modernizacja drogi we wsi Trzebień, Część 3) Modernizacja dwóch odcinków dróg w miejscowości Przydworzyce Malinowska Alicja 2018-05-14
584 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1500 ton Malinowska Alicja 2018-04-26
578 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1500 ton Malinowska Alicja 2018-03-06
575 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-02-15
572 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2017-12-21
574 ZAKUP LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO Malinowska Alicja 2017-12-19
570 Modernizacja drogi gminnej destruktem asfaltowym Grzybów – Przewóz Stary Malinowska Alicja 2017-11-23
568 Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej II Malinowska Alicja 2017-10-23
567 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - konstrukcja szkieletu wieży Malinowska Alicja 2017-10-11
557 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych gm.Magnuszew Malinowska Alicja 2017-08-08

[Liczba odsłon: 1913786]

przewiń do góry