Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
708 ZAPYTANIE OFERTOWE na rozbudowę oświetlenia ulicznego - budowa linii oświetleniowej w miejscowości Aleksandrów gm. Magnuszew Kocyk Bogdan 2021-09-24
699 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 5 kWp na budynku OSP w Magnuszewie oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 6 kWp na budynku OSP w Anielinie. Sieradzan Elżbieta 2021-09-15
517 Modernizacja drogi w miejscowości Rękowice Malinowska Alicja 2021-02-23
684 Przebudowa drogi w Magnuszewie, ul. Partyzantów. Sieradzan Elżbieta 2021-02-23
685 Przebudowa drogi w Osiemborowie Sieradzan Elżbieta 2021-02-23
677 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Magnuszew i Ostrów. Sieradzan Elżbieta 2020-07-01
675 Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2020-06-10
674 Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew - III części. Sieradzan Elżbieta 2020-06-10
673 ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie remontu przepompowni ścieków w miejscowości Grzybów. Sieradzan Elżbieta 2020-06-03
672 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Boguszków. Sieradzan Elżbieta 2020-05-29
671 Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chmielew Sieradzan Elżbieta 2020-05-27
670 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Mniszewie. Malinowska Alicja 2020-04-07
669 Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Mniszewie Malinowska Alicja 2020-04-01
668 Dostawa i montaż słupów wraz z lampami solarnymi Malinowska Alicja 2020-03-16
667 Remont oczyszczalni w Mniszewie Malinowska Alicja 2020-03-12
666 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie. Malinowska Alicja 2020-02-28
665 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1 300 ton Malinowska Alicja 2020-02-21
664 Budowa żłobka gminnego w Magnuszewie Malinowska Alicja 2020-02-20
663 pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Przebudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie” Malinowska Alicja 2020-02-19
662 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż JELCZA POŻARNICZEGO Malinowska Alicja 2020-02-05
661 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu dostawczego Malinowska Alicja 2020-02-05
659 przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż samochodu dostawczego Malinowska Alicja 2020-01-14
660 przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż JELCZA POŻARNICZEGO Malinowska Alicja 2020-01-14
658 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2020-01-13
657 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2019-12-09
656 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2019-11-27
655 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Rozbudowa szkoły w Rozniszewie” Malinowska Alicja 2019-11-22
654 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MAGNUSZEW Malinowska Alicja 2019-11-21
653 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Przebudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2019-11-14
652 Zakup ciągnika Malinowska Alicja 2019-10-31
651 Dostawa oleju do celów grzewczych na 2020rok Malinowska Alicja 2019-10-30
650 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2019-10-29
649 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie Malinowska Alicja 2019-10-14
648 Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki Malinowska Alicja 2019-10-09
647 Utwardzenie placu manewrowego kostką brukową z niezbędną infrastrukturą w Magnuszewie Malinowska Alicja 2019-09-18
646 Przebudowa drogi w m.Rozniszew w zakresie budowy chodnika Malinowska Alicja 2019-09-18
645 Zapytanie ofertowe: cz.1.wyznaczenie pasa drogowego, cz.2.mapa do służebności gruntowej Malinowska Alicja 2019-09-12
644 Modernizacja dróg destruktem - 3 części Malinowska Alicja 2019-08-29
643 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką - 3cz. Malinowska Alicja 2019-08-14
642 Zakup wraz z dostawa gorących posiłków Malinowska Alicja 2019-08-12
641 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe Malinowska Alicja 2019-08-12
640 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji kosztorysowej Malinowska Alicja 2019-08-12
639 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ogrodzenia świetlicy Malinowska Alicja 2019-08-08
638 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego Malinowska Alicja 2019-08-08
637 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie drewnianej altany Malinowska Alicja 2019-08-08
636 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką Malinowska Alicja 2019-08-06
635 Zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego Malinowska Alicja 2019-07-29
634 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką Malinowska Alicja 2019-07-23
633 Rozbudowa Szkoły w Rozniszewie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Malinowska Alicja 2019-06-28
632 Zapytanie ofertowe - wykonania wznowienia znaków granicznych nieruchomości Malinowska Alicja 2019-06-26
631 Przetarg na sprzedaż AUTOBUSU Malinowska Alicja 2019-06-25
630 zapytanie ofertowe - na wykonania operatów szacunkowych Malinowska Alicja 2019-05-10
629 Modernizacja drogi w Rozniszewie i Kłodzie Malinowska Alicja 2019-04-08
628 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2019-04-01
626 Podbudowa drogi gminnej w miejscowościach Przewóz Tarnowski i Anielin Malinowska Alicja 2019-04-01
625 Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Zagroby, Kępa Skórecka Malinowska Alicja 2019-04-01
627 Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Zagroby, Kępa Skórecka Malinowska Alicja 2019-03-25
624 Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej, Malinowska Alicja 2019-03-21
622 Przetarg na sprzedaż autobusu Malinowska Alicja 2019-03-13
623 Przetarg na sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz Malinowska Alicja 2019-03-13
621 Zapytanie ofertowe - Wykonania operatów szacunkowych Malinowska Alicja 2019-02-01
619 Przetarg na sprzedaż AUTOBUSU - II Malinowska Alicja 2019-01-23
620 Przetarg na sprzedaż samochodu JELCZA (pożarniczego) Malinowska Alicja 2019-01-23
618 Zapytanie ofertowe na wznowienie znaków granicznych Malinowska Alicja 2019-01-15
617 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu JELCZA POŻARNICZEGO Malinowska Alicja 2019-01-02
616 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu - AUTOBUSU Malinowska Alicja 2019-01-02
615 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2018-12-29
614 Zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu Malinowska Alicja 2018-12-10
613 Zakup oleju opałowego do celów grzewczych Malinowska Alicja 2018-11-21
612 Gmina Magnuszew: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-11-20
611 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2018-11-16
610 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-11-09
609 Modernizacja ośmiu przepompowni ścieków na terenie gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-11-07
608 Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt w trybie z wolnej ręki Malinowska Alicja 2018-09-19
607 Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych Malinowska Alicja 2018-09-05
606 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2018-08-28
605 Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt Malinowska Alicja 2018-08-22
604 GOPS - Zakup wraz z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2018-08-16
603 Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt. Malinowska Alicja 2018-08-02
602 Dostawa wraz z montażem urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-08-02
601 Modernizacja drogi Osiemborów - Urszulin Malinowska Alicja 2018-07-31
600 Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli Malinowska Alicja 2018-07-30
599 Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli Malinowska Alicja 2018-07-12
598 Remont dachu strażnicy OSP w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-07-09
597 Modernizacja drogi Osiemborów- Urszulin Malinowska Alicja 2018-07-06
596 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką Malinowska Alicja 2018-07-02
595 Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli Malinowska Alicja 2018-06-27
592 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-06-11
593 Modernizacja drogi Osiemborów – Urszulin. Malinowska Alicja 2018-06-11
594 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-06-11
591 Modernizację drogi Tyborów - Wilczowola Malinowska Alicja 2018-06-11
590 Zakup używanego autobusu Malinowska Alicja 2018-05-23
589 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - wyposażenie Malinowska Alicja 2018-05-22
588 Modernizacja dróg destruktem asfaltowym Malinowska Alicja 2018-05-18
587 Zakup używanego autobusu Malinowska Alicja 2018-05-10
586 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków Malinowska Alicja 2018-05-07
585 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-05-02
584 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1500 ton Malinowska Alicja 2018-03-30
583 Modernizacja dróg w gm.Magnuszew - Część 1) Modernizacja drogi we wsi Grzybów, Część 2) Modernizacja drogi we wsi Trzebień, Część 3) Modernizacja dwóch odcinków dróg w miejscowości Przydworzyce Malinowska Alicja 2018-03-28
582 Budowa targowisko w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-03-14
581 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-03-14
579 Budowa targowiska w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-02-20
580 Budowa wieży widokowej w Mniszewie- wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-02-20
578 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1500 ton Malinowska Alicja 2018-02-02
577 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2018-02-02
566 Budowa targowiska w Magnuszewie Malinowska Alicja 2018-01-30
576 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2017-11-29
575 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2017-11-28
572 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2017-11-21
574 ZAKUP LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO Malinowska Alicja 2017-11-20
573 ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY Malinowska Alicja 2017-11-20
571 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2017-11-08
565 Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2017-11-07
570 Modernizacja drogi gminnej destruktem asfaltowym Grzybów – Przewóz Stary Malinowska Alicja 2017-11-06
569 Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży Malinowska Alicja 2017-10-12
568 Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej II Malinowska Alicja 2017-09-20
567 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - konstrukcja szkieletu wieży Malinowska Alicja 2017-09-13
564 Modernizacja drogi Dębowola - Trzebień Malinowska Alicja 2017-08-25
563 Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej Malinowska Alicja 2017-08-25
562 Budowa wieży widokowej - konstrukcja Malinowska Alicja 2017-08-25
561 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - fundamenty Malinowska Alicja 2017-08-14
560 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - fundamenty Malinowska Alicja 2017-07-26
559 Dowóz uczniów do szkół 2017/2018 wraz z opieką Malinowska Alicja 2017-07-14
558 Budowa wieży widokowej w Mniszewie - fundamenty Malinowska Alicja 2017-06-29
557 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych gm.Magnuszew Malinowska Alicja 2017-06-16
556 Modernizacja drogi Kurki - Grzybów Malinowska Alicja 2017-06-06
555 Modernizacja dróg destruktem asfaltowym Malinowska Alicja 2017-06-05
554 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych Malinowska Alicja 2017-05-30
553 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Magnuszew Malinowska Alicja 2017-05-02
552 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w gm.Magnuszew Malinowska Alicja 2017-04-28
551 Zakup koparko spycharki z osprzętem Malinowska Alicja 2017-03-02
550 Zakup koparko spycharki z osprzętem - II Malinowska Alicja 2017-02-14
549 Zakup koparko-spycharki z osprzętem Malinowska Alicja 2017-01-31
548 Zakup lekkiego oleju opałowego Malinowska Alicja 2016-12-09
547 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2016-12-09
546 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2016-11-16
545 Przebudowa drogi gminnej Żelazna Nowa – Kolonia Rozniszew Malinowska Alicja 2016-07-25
544 Przebudowa drogi gminnej w m.Przydworzyce Malinowska Alicja 2016-07-25
543 Modernizacja dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego Malinowska Alicja 2016-07-22
542 Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie Malinowska Alicja 2016-06-07
541 Budowa sieci wodociągowej do działek letniskowych w Mniszewie Malinowska Alicja 2016-06-06
540 Dowożenia i odwożenie uczniów do szkół wraz z opieką Malinowska Alicja 2016-05-31
538 Modernizacja drogi Trzebień - Wilczowola Malinowska Alicja 2016-05-13
539 Modernizacja dróg destruktem asfaltowym Malinowska Alicja 2016-05-13
537 Modernizacja drogi we wsi Zagroby Malinowska Alicja 2016-05-13
536 Dostawa urn wyborczych do Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2016-05-04
535 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja schodów i podjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Magnuszewie Malinowska Alicja 2016-04-27
534 Ogłoszenie o podpisaniu umowy - Zakup energii elektrycznej Malinowska Alicja 2016-01-29
533 Usługa kruszenia odpadów betonowych - ZAPYTANIE OFERTOWE Malinowska Alicja 2016-01-05
532 Zakup wraz z dostawą posiłków do szkół na terenie Gminy Magnuszew - ZAPYTANIE OFERTOWE Malinowska Alicja 2015-12-15
531 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2015-12-15
530 Zakup oleju opałowego na 2016r Malinowska Alicja 2015-12-14
529 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2015-11-30
528 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2015-11-24
527 ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi pocztowe Malinowska Alicja 2015-11-17
526 NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA NA WODĘ UZDATNIONĄ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE Malinowska Alicja 2015-11-03
525 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup kompleksowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego Malinowska Alicja 2015-10-27
524 ZAPYTANIE OFERTOWE - Nadbudowa istniejącego zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewie Malinowska Alicja 2015-10-21
523 Zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew Malinowska Alicja 2015-10-20
522 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Anielin Malinowska Alicja 2015-10-07
521 ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizację pompowni ścieków w m.Magnuszew Malinowska Alicja 2015-09-30
519 Zapytanie ofertowe - Wsparcie techniczne dla 35 zestawów komputerów Malinowska Alicja 2015-09-25
520 Zapytanie ofertowe - Usługa dostępu do internetu Malinowska Alicja 2015-09-25
518 ZSIPO Zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej wraz z dostawą do wskazanego miejsca Malinowska Alicja 2015-09-08
516 Modernizacja drogi Magnuszew - Wola Magnuszewska poprzez ułożenie dywanika asfaltowego Malinowska Alicja 2015-07-15
515 Dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2015-06-25
514 Modernizacja dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego Malinowska Alicja 2015-06-24
512 Modernizacja dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego w miejscowościach; Anielin Kępa i Urszulin Malinowska Alicja 2015-06-08
513 Modernizacja dróg; Tyborów i Mniszew. Malinowska Alicja 2015-06-08
511 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK W RAMACH PROJEKTU: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew Malinowska Alicja 2015-05-28
510 Zakup oleju opałowego w 2015 roku Malinowska Alicja 2015-04-21
509 Dostawa tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2015-03-23
508 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Malinowska Alicja 2015-02-25
507 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaprojektowanie oraz wydruk materiałów promocyjnych Malinowska Alicja 2015-02-03
506 Zakup kruszywa betonowego - ZAPYTANIE OFERTOWE Malinowska Alicja 2015-01-27
505 Konserwacja i wymiana lamp oświetlenia - ZAPYTANIE OFERTOWE Malinowska Alicja 2015-01-14
504 Wsparcie techniczne gospodarstw domowych i jednostek podległych którym został przekazany sprzęt komputerowy Malinowska Alicja 2015-01-09
503 Świadczenie usług dostępu do Internetu - Zapytanie ofertowe Malinowska Alicja 2015-01-08
502 Zamawiający GOPS Magnuszew Dostawa gorących posiłków Malinowska Alicja 2015-01-02
501 Świadczenie usług dostępu do internetu. ZAPYTANIE OFERTOWE Malinowska Alicja 2014-12-30
500 Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego Zapytanie ofertowe 2 Malinowska Alicja 2014-12-23
499 Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego zapytanie ofertowe. Malinowska Alicja 2014-12-16
498 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2014-12-11
497 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew - II Malinowska Alicja 2014-12-02
496 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2014-11-24
494 Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) alei dojazdowej do Kwatery Wojennej Żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w miejscowości Magnuszew Malinowska Alicja 2014-10-17
495 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej - Dom Wiejski w miejscowości Osiemborów gm.Magnuszew Malinowska Alicja 2014-10-16
493 ROZEZNANIE RYNKU / ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Malinowska Alicja 2014-10-06
492 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ SZKOLENIA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH W RAMACH PROJEKTU: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” Malinowska Alicja 2014-10-02
491 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2014-09-22
489 Przebudowa budynku społeczno kulturalnego w Przewozie Tarnowskim Malinowska Alicja 2014-07-23
490 Dowóz dzieci do szkół - II Malinowska Alicja 2014-07-10
488 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielewie Malinowska Alicja 2014-06-25
487 Modernizacja dróg gminnych poprzez ułożenie dywanika asfaltowego Malinowska Alicja 2014-06-13
486 Dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2014-06-11
485 Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Chmielewie Malinowska Alicja 2014-05-08
483 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mniszew Malinowska Alicja 2014-04-07
484 Tłuczeń kamienny na remont dróg Malinowska Alicja 2014-04-04
482 Budowa Centrum Kultury i Tradycji Historycznej w ramach Skansenu Militarnego I AWP Malinowska Alicja 2014-03-13
481 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup energii elektrycznej Malinowska Alicja 2014-02-10
480 Zakup wraz z dostawą gorących posiłków - Malinowska Alicja 2013-12-19
479 Zakup tłucznia na remont dróg Malinowska Alicja 2013-12-13
478 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2013-12-09
477 Zakup artykułów spożywczych Malinowska Alicja 2013-12-09
476 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2013-11-15
475 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2013-11-08
474 Świadczenie usług pocztowych Malinowska Alicja 2013-11-07
473 Zakup artykułów spożywczych Malinowska Alicja 2013-10-21
472 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2013-09-17
471 Budowa linii oświetlenia drogowego w Magnuszewie Malinowska Alicja 2013-08-27
470 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSiPO w Magnuszewie Malinowska Alicja 2013-07-24
469 Dowóz uczniów w roku 2013/2014 Malinowska Alicja 2013-07-03
468 Modernizacja dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego w miejscowości Dębowola - negocjacje bez ogłoszenia Malinowska Alicja 2013-06-28
467 Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2013-06-17
466 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew - II Malinowska Alicja 2013-06-07
465 Modernizacja dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego w miejscowości Dębowola Malinowska Alicja 2013-06-07
464 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2013-05-29
462 Modernizacja dróg tłuczniem - 7 części Malinowska Alicja 2013-05-16
463 Modernizacja dróg poprzez ułożenie dywanika asfaltowego - 5 częsci Malinowska Alicja 2013-05-16
461 Modernizacja świetlicy w Wilczkowicach Dolnych Malinowska Alicja 2013-04-26
460 Dostaw tłucznia Malinowska Alicja 2013-04-17
459 Nadzór nad inwestycją pn Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie Malinowska Alicja 2013-03-19
458 Nadzór dla inwestycji pn Budowa sieci wodno kanalizacyjnej Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby Malinowska Alicja 2013-03-19
457 Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie Malinowska Alicja 2013-02-19
456 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozniszew, Boguszów, Anielin, Zagrody, Mniszew Malinowska Alicja 2013-02-19
455 Zakup autobusu Malinowska Alicja 2013-01-30
454 Dostawa gorących posiłków Malinowska Alicja 2012-12-12
453 Usługi pocztowe -II Malinowska Alicja 2012-12-10
450 Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Przydworzycach Malinowska Alicja 2012-12-03
452 Zakup energii elektrycznej Malinowska Alicja 2012-11-30
451 Usługi pocztowe Malinowska Alicja 2012-11-29
449 Zakup oleju opałowego -II Malinowska Alicja 2012-11-05
448 Budowa linii elektroenergetycznej SM i n.n oraz stacji transformatorowej słupowej Malinowska Alicja 2012-10-10
447 Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” Malinowska Alicja 2012-10-02
446 Zakup oleju napędowego Malinowska Alicja 2012-10-01
445 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2012-09-13
444 Przyjmowanie odpadów Malinowska Alicja 2012-06-27
443 Dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2012-06-06
442 Wymiana stolarki okiennej w budynku ZSiPO w Magnuszewie Malinowska Alicja 2012-05-24
441 Modernizacja dróg poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej Malinowska Alicja 2012-05-14
440 Modernizacja dróg tłuczniem kamiennym na terenie gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2012-05-14
439 Modernizacja ulicy Przyjaźni w Magnuszewie Malinowska Alicja 2012-03-21
438 Modernizacja drogi we wsi Chmielew Malinowska Alicja 2012-03-21
437 Modernizacja drogi we wsi Anielen Malinowska Alicja 2012-03-21
436 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie Malinowska Alicja 2012-03-06
433 Rewitalizacja Skansenu Wojska Polskiego Malinowska Alicja 2012-01-31
435 Zakup posiłków na okres 15 dni Malinowska Alicja 2012-01-30
434 Budowa świetlicy w Trzebieniu Malinowska Alicja 2012-01-30
432 Dostawa kruszywa betonowego Malinowska Alicja 2012-01-27
431 Zakup gorących posiłków Malinowska Alicja 2012-01-16
430 Zakup gorących posiłków do 13 stycznia 2012 Malinowska Alicja 2012-01-04
429 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Magnuszew - zakup komputerów Malinowska Alicja 2012-01-04
428 Zakup materiałów na remont dróg Malinowska Alicja 2011-12-08
427 Zakup gorących posiłków wraz z dowozem do 4 szkół. Malinowska Alicja 2011-12-06
426 Indywidualizacja procesu nauczania klaI-III Zakup sprzętu komputerowego Malinowska Alicja 2011-12-05
425 Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Zajęcia pozalekcyjne - Przydworzyce Malinowska Alicja 2011-12-05
424 Zakup pomocy dydaktycznych Malinowska Alicja 2011-11-17
423 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Malinowska Alicja 2011-11-17
422 Zakup energii elektrycznej Malinowska Alicja 2011-10-31
421 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2011-09-19
420 Remont dróg Malinowska Alicja 2011-08-26
419 Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Malinowska Alicja 2011-08-17
418 Przyjmowanie odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2011-06-27
417 Wymiana okien w szkole w Magnuszewie Malinowska Alicja 2011-06-09
416 Modernizacja zadaszenia Malinowska Alicja 2011-06-06
415 Udzielenie zamówienia - Modernizacja oświetlenia ulicznego - Dębowola Malinowska Alicja 2011-05-27
413 Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkola Malinowska Alicja 2011-05-26
414 Termomodernizacja budynku OSP w Chmielewie Malinowska Alicja 2011-05-23
412 Remont nawierzchni- ubytki - Zawiadomienie o umowie Malinowska Alicja 2011-04-22
410 Dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2011-04-20
411 Zakup usług pocztowych - zawiadomienie o umowie Malinowska Alicja 2011-04-20
409 Dostawa materiału na remont dróg gruntowych Malinowska Alicja 2011-04-06
408 Dostawa tłucznia kamiennego na remont dróg Malinowska Alicja 2011-04-06
382 Budowa sieci wod.kan. KŁODA Malinowska Alicja 2011-03-29
407 sprawdzenie Malinowska Alicja 2011-03-29
406 II - Zakup ciągnika Malinowska Alicja 2011-03-21
405 Zakup ciągnika rolniczego i pługa do odśnieżania Malinowska Alicja 2011-03-04
404 zawiadomienie o umowie - Gorące posiłki dla szkół Malinowska Alicja 2011-02-25
403 Modernizacja sieci kanalizacyjnej - pompownie ścieków Malinowska Alicja 2011-02-21
402 Budowa parkingu w Mniszewie Malinowska Alicja 2011-02-18
401 Przebudowa drogi gminnej Magnuszew Kruszyn Malinowska Alicja 2011-02-17
400 Modernizacja drogi Grzybów - Wola Magnuszewska Malinowska Alicja 2011-02-17
399 Zakup energii elektrycznej Malinowska Alicja 2011-01-31
398 Zakup z dostawą artykułów zywnościowych Malinowska Alicja 2011-01-28
397 Dostawa kruszywa żuzlii paleniskowych Malinowska Alicja 2011-01-24
396 Zakup gorących posiłków Malinowska Alicja 2011-01-20
395 Roboty dodatkowe - punkty świetlne Malinowska Alicja 2011-01-18
394 Zakup gorących posiłków - zawiadomienie o umowie Malinowska Alicja 2010-10-22
393 Zakup oleju napędowego i benzyny na okres 24 m-cy. Malinowska Alicja 2010-09-29
392 Unieważnienie przetargu na Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2010-09-29
389 Wymiana stlo Malinowska Alicja 2010-09-29
390 Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Magnuszewie Malinowska Alicja 2010-09-14
391 Zakup kruszywa betonowego w ilości 1500ton. Malinowska Alicja 2010-09-14
388 Remont drogi Bożówka - Przydworzyce Malinowska Alicja 2010-09-03
387 Wykonanie i modernizacja oświetlenia drogowego. Malinowska Alicja 2010-08-30
386 Remont dróg gruntowych tłuczniem kamiennym w miejscowości Trzebień, Rozniszew, Kol.Rozniszew Malinowska Alicja 2010-08-24
385 II przetarg- Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2010-08-19
384 Modernizacja drogi gminnej Osiemborów-Wilczkowice Malinowska Alicja 2010-08-12
383 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2010-08-09
381 Olej opałowy Malinowska Alicja 2010-07-30
380 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W 2010 roku Malinowska Alicja 2010-07-28
379 Przyjmowanie odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2010-06-24
378 Dowóz uczniów Malinowska Alicja 2010-06-15
377 Roboty budowlane - chodniki na terenie Magnuszewa Malinowska Alicja 2010-06-07
376 II- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2010-05-31
375 II-Zagospodarowanie terenów zieleni w Magnuszewie Malinowska Alicja 2010-05-19
374 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Malinowska Alicja 2010-05-05
373 Budowa drogi Grzybów - Wola Magnuszewska Malinowska Alicja 2010-05-04
372 Zagospodarowanie terenów zieleni w Magnuszewie Malinowska Alicja 2010-04-27
371 Budowa drogi we wsi Tyborów Malinowska Alicja 2010-04-23
368 Remont dróg - 3cz. Malinowska Alicja 2010-04-16
369 Modernizacja dróg w gm.Magnuszew Malinowska Alicja 2010-04-15
370 III przetarg sprzedaż działki w Wilczkowicach Malinowska Alicja 2010-04-12
367 Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2010-03-31
366 Dostawa tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2010-03-26
365 Odbudowa drogi we wsi Przewóz Tarnowski Malinowska Alicja 2010-02-24
364 Wymiana pokrycia dachowego kościoła i budynku dzwonnicy oraz remontu elewacji dzwonnicy przy kościele P.W. Św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie Malinowska Alicja 2010-02-09
363 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wilczkowicach Dolnych Malinowska Alicja 2010-01-28
362 Dostawa goracych posiłków Malinowska Alicja 2010-01-27
359 Modernizacja oświetlenia ulicznego w części wymiany punktów świetlnych na terenie Gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2009-11-24
360 I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości w obrębie Kłoda i Magnuszew. Malinowska Alicja 2009-11-19
361 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Wilczkowice Dolne Malinowska Alicja 2009-11-19
358 Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych Malinowska Alicja 2009-10-22
357 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY w 2009r Malinowska Alicja 2009-10-06
356 Zakup lekkiego oleju opałowego Malinowska Alicja 2009-09-16
354 Przebudowa drogi Magnuszew - Kruszyn Malinowska Alicja 2009-07-30
355 Wykonanie podbudowy na drodze we wsi Latków. Malinowska Alicja 2009-07-30
353 Budowa parkingu Malinowska Alicja 2009-07-24
352 Dowóz uczniów Malinowska Alicja 2009-07-22
351 Remont dachu kościoła i dzwonnicy oraz remont elewacji dzwonnicy. Malinowska Alicja 2009-07-10
350 Projekt oczyszczalni ścieków Malinowska Alicja 2009-07-09
349 Dostawa tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2009-07-06
348 Rewitalizacja Skansenu Wojska Polskiego w Mniszewie Malinowska Alicja 2009-07-01
347 Termomodernizacja budynku Szkoły w Mniszewie Malinowska Alicja 2009-06-10
346 Przyjmowaniu odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2009-06-09
343 Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Kłoda i Przydworzyce w Gminie Magnuszew Malinowska Alicja 2009-06-08
345 Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły w Chmielewie Malinowska Alicja 2009-06-05
344 Przebudowa drogi gminnej Gruszczyn – Chmielew. Malinowska Alicja 2009-06-05
342 Modernizacja dróg gminnych we wsi Osiemborów Malinowska Alicja 2009-04-17
341 Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji z przykanalikami we wsi Rozniszew, Boguszków i Anieli. Malinowska Alicja 2009-04-16
340 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Malinowska Alicja 2009-04-14
338 Modernizacja drogi gminnej we wsi Rękowice Malinowska Alicja 2009-04-09
339 Modernizacja drogi gminnej we wsi Latków Malinowska Alicja 2009-04-09
337 Usługi transportowe, usługi koparką , zakup piachu, tłucznia, żużlu Malinowska Alicja 2009-03-06
336 Ogłoszenie odzieleniu zamówienia na zakup oleju opałowego i benzyny Malinowska Alicja 2008-12-31
335 Zakup tłucznia betonowego Malinowska Alicja 2008-12-17
334 II przetarg - Zakup Olej napędowy i benzyny Malinowska Alicja 2008-11-27
333 zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2008-11-18
332 Przyjmowanie odpadów komunalnych z gm.Magnuszew. Malinowska Alicja 2008-11-05
331 Przebudowa ulicy Saperów w Magnuszewie Malinowska Alicja 2008-11-04
330 Przyjmowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne Malinowska Alicja 2008-10-23
329 ogłoszenie o umowie - WR Malinowska Alicja 2008-09-19
328 Zakup z dostawą artykułów żywnościowych Malinowska Alicja 2008-09-16
327 Zakup oleju opałowegona potrzeby UG i Szkół Malinowska Alicja 2008-09-15
326 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego Malinowska Alicja 2008-09-11
325 Zakup wraz z dostawą tłucznia betonowego Malinowska Alicja 2008-09-04
324 Budowa chodnika w ulicy Grzybowskiej w Magnuszewie Malinowska Alicja 2008-09-03
323 Zakup z dostawą goracych posiłków Malinowska Alicja 2008-09-02
322 Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków Malinowska Alicja 2008-08-22
321 Przebudowa i odbudowa drogi w miejscowości Gruszczyn Malinowska Alicja 2008-08-14
320 Wydzierżawienie nieruchomości w Magnuszewie Malinowska Alicja 2008-08-05
319 II- dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2008-07-08
318 Wykonanie otworu poszukiwawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych wraz z przyłączeniem do stacji uzdatniania w Magnuszewie . Malinowska Alicja 2008-07-07
308 Wykonanie oczyszczalni przydomowych Malinowska Alicja 2008-07-03
317 Modernizacja drogi Wólka Tarnowska Malinowska Alicja 2008-06-30
316 REMONT KOŚCIOŁA W MAGNUSZEWIE Malinowska Alicja 2008-06-30
315 Pokrycie dachu Ośrodka Zdrowa w Mniszewie Malinowska Alicja 2008-06-20
314 Remont posadzek i wykładzin Malinowska Alicja 2008-06-20
313 II przetarg -zakup samochodu typu śmieciarki Malinowska Alicja 2008-06-17
312 Dowóz uczniów do szkół Malinowska Alicja 2008-06-06
311 Zakup samochodu ciężarowego ŚMIECIARKI Malinowska Alicja 2008-06-04
310 Modernizacja Stadionu Sportowego przy Zespole Szkół w Magnuszewie Malinowska Alicja 2008-06-03
309 Sprzedaż samochodów - II przetarg Malinowska Alicja 2008-05-30
307 Ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w Magnuszewie Malinowska Alicja 2008-05-29
306 Termomodernizacja budynku Szkoły w Rozniszewie Malinowska Alicja 2008-04-11
305 Budowa drogi Basinów - Dębowola Malinowska Alicja 2008-04-02
304 Budowa drogi w Chmielewie Malinowska Alicja 2008-04-02
303 Przetarg na sprzedaż samochodów ciężarowych Malinowska Alicja 2008-04-02
299 Budowa dróg: Chmielew i Mniszew Malinowska Alicja 2008-03-03
300 Modernizacja drogi Anielin KĘPA Malinowska Alicja 2008-03-03
298 II - Przetarg :Sprzedaż samochodu STAR 200 Malinowska Alicja 2008-02-08
297 Sprzedaż nieruchomości w Przydworzycach Malinowska Alicja 2008-02-06
296 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2008-02-05
295 Zakup oleju napędowego i benzyny Malinowska Alicja 2008-01-24
293 Dostawa materiałów na remont dróg Malinowska Alicja 2008-01-11
294 Usługi koparko spycharką i równiarką Malinowska Alicja 2008-01-10
290 Sprzedaż samochodów ciężarowych. Malinowska Alicja 2007-12-19
289 II - Wywóz odpadów komunalnych. Malinowska Alicja 2007-12-10
288 Zbiórka odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2007-11-20
287 II- Karosowanie samochodu. Malinowska Alicja 2007-11-05
286 Karosowanie samochodu na potrzeby OSP Magnuszew Malinowska Alicja 2007-10-17
285 Zakup wraz z dostawa tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2007-10-04
284 Remont dróg gminnych Mniszew i Anielin Malinowska Alicja 2007-10-03
283 Wykonanie podbudowy drogi w Trzebieniu. Malinowska Alicja 2007-10-03
282 Ogrodzenie terenu działki UG Magnuszew Malinowska Alicja 2007-10-02
280 Remont budynku administracyjnego UG Magnuszew Malinowska Alicja 2007-10-01
279 Termomodernizacja budynku Szkoły w Rozniszewie - II Malinowska Alicja 2007-09-12
278 Sprzedaż nieruchomości w Magnuszewie Malinowska Alicja 2007-09-05
277 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2007-09-04
276 Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych Malinowska Alicja 2007-08-30
273 II - Zakup z dostawą gorących posiłków Malinowska Alicja 2007-08-30
274 Ogrodzenie terenu działki UG Magnuszew Malinowska Alicja 2007-08-27
272 Zakup wraz z dostawą goracych posiłków Malinowska Alicja 2007-08-13
271 Termomodernizacja Szkoły w Rozniszewie Malinowska Alicja 2007-08-10
270 REMONT BUDYNKU UG MAGNUSZEW Malinowska Alicja 2007-08-01
269 Remont drogi w Mniszewie Malinowska Alicja 2007-07-31
268 Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszewie. Malinowska Alicja 2007-07-09
267 Remont drogi w Mniszewie Malinowska Alicja 2007-07-04
263 Wykonanie studni Malinowska Alicja 2007-07-04
266 Remont ulicy Grzybowskiej w Magnuszewie Malinowska Alicja 2007-07-03
265 Remont drogi w Chmielewie Malinowska Alicja 2007-07-02
264 Remont drogi w Trzebieniu Malinowska Alicja 2007-07-02
262 Wymiana podłóg w szkołach Malinowska Alicja 2007-06-29
261 Zakup i dostawa tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2007-06-28
260 Dowóz dzieci 2007/2008 Malinowska Alicja 2007-06-26
259 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSIEMBORÓW ŻELAZNA Malinowska Alicja 2007-06-20
258 REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG MAGNUSZEW Malinowska Alicja 2007-06-14
256 REMONT DROGI PRZEZ WIEŚ ROZNISZEW Malinowska Alicja 2007-05-23
257 REMONT DROGI PRZEZ WIEŚ ANIELIN KĘPA Malinowska Alicja 2007-05-23
254 REMONT DROGI GRZYBÓW - KURKI Malinowska Alicja 2007-05-22
253 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat Malinowska Alicja 2007-05-16
252 Ogłoszenie o zawarciu umowy Malinowska Alicja 2007-05-15
251 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Magnuszewie przy ul. Grzybowskiej Malinowska Alicja 2007-05-07
249 Dostawa tłucznia kamiennego i gruzu betonowego z kruszarki Malinowska Alicja 2007-04-03
250 Usługi geodezyjne - mapa do celów projektowych Malinowska Alicja 2007-04-03
248 Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Malinowska Alicja 2007-03-20
247 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sieć wodno-kanaliz.w miejscowości Trzebień Malinowska Alicja 2007-02-19
246 Wykonanie projektu studni trzeciorzędowej w Mniszewie. Malinowska Alicja 2007-02-12
245 Usługi geodezyjne Malinowska Alicja 2007-01-31
244 II-Wykonanie usług urbanistycznych. Malinowska Alicja 2007-01-24
243 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Magnuszewie - II Malinowska Alicja 2007-01-23
242 Usługi transportowe i koparko-spycharką. Malinowska Alicja 2007-01-16
241 Usługi urbanistyczne Malinowska Alicja 2007-01-11
240 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Magnuszewie Malinowska Alicja 2007-01-08
239 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieciwodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Trzebień. Malinowska Alicja 2007-01-08
238 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę dróg Malinowska Alicja 2007-01-04
236 Zakup i dostarczenie kruszywa kamiennego ogłoszenie i s.i.w.z. Malinowska Alicja 2006-11-27
235 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wod-kanalizacyjnej w Trzebieniu. Malinowska Alicja 2006-10-30
234 Remont drogi gminnej Osiemborów Malinowska Alicja 2006-10-23
233 Dostawa oleju opałowego dla PSP Rozniszew Malinowska Alicja 2006-10-09
232 Dostawa Oleju opalowego do PG w Mniszewie Malinowska Alicja 2006-10-09
231 Dostawa oleju opałowego na potrzeby ZSiPO Magnuszew Malinowska Alicja 2006-10-09
230 Dostawa oleju opałowego do PSP Chmielew Malinowska Alicja 2006-10-09
229 Dostawa oleju opałowego dl PSP Przydworzyce Malinowska Alicja 2006-10-09
228 Dostawa oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Malinowska Alicja 2006-10-09
227 Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę gorących posiłków Malinowska Alicja 2006-10-04
226 Wykonanie podbudowy drogi gminnej Dębowola-Basinów Malinowska Alicja 2006-10-03
225 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę oleju opałowego. Malinowska Alicja 2006-09-20
224 Zakup autobusu dla przewozu Malinowska Alicja 2006-09-18
223 Dostawa arykułów żywnościowych. Malinowska Alicja 2006-09-18
222 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2006-09-14
220 Ogłoszenie i s.i.w.z na dostawę gorących posiłków do szkół na terenie gminy Magnuszew: Przydworzyce, Rozniszew, Mniszew i Chmielew. Malinowska Alicja 2006-09-13
221 Zakup, dostarczenie i rozgarnięcie kruszywa kamiennego - 1000 ton Malinowska Alicja 2006-09-11
219 Ogłoszenie o przetargu na budowę drogi Rękowice-Gruszczyn-Chmielew i modernizację drogi Dębowola -Basinów. Malinowska Alicja 2006-08-26
218 Budowa dróg: cz.1.Rękowice cz.2.Dębowola Malinowska Alicja 2006-08-23
212 Informacja o zawarciu umowy - krycie dachu w Magnuszewie. Malinowska Alicja 2006-07-24
210 Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont ulicy Przyjaźni Malinowska Alicja 2006-07-21
200 Zakup sprzętu i pomocy na wyposażenie do ZSiPO Malinowska Alicja 2006-07-06
199 Modernizacja stadionu sportowego Malinowska Alicja 2006-07-03
198 Remont c.o w Szkole w Magnuszewie Malinowska Alicja 2006-06-27
197 Remont dachu w Szkole w Magnuszewie Malinowska Alicja 2006-06-27
196 Wymiana wykładziny PCV w szkołach: Rozniszew i Magnuszew Malinowska Alicja 2006-06-26
195 Wymiana okien i drzwi w Szkole w Rozniszewie Malinowska Alicja 2006-06-26
194 Remont ulicy Przyjaźni w Magnuszewie Malinowska Alicja 2006-06-23
193 Wynik przetargu - prace geologiczne Malinowska Alicja 2006-06-14
191 Wynik przetargu Wykonanie chodników w Chmielewie Malinowska Alicja 2006-06-08
190 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę dróg. Malinowska Alicja 2006-05-26
189 Prace geologiczne na wykonanie studni zastępczej Malinowska Alicja 2006-05-24
187 Dowóz dzieci Malinowska Alicja 2006-05-24
186 Budowa sieci wodociągowej w Magnuszewie Malinowska Alicja 2006-05-18
185 Wykonanie dróg wewnętrznych i chodników Malinowska Alicja 2006-05-17
184 Wynik przetargu - dostawa żużlu Malinowska Alicja 2006-05-16
182 Prace dotyczące uzdatniania wody - odmanganianie wody na S.U.W w Magnuszewie Malinowska Alicja 2006-05-02
180 Zakup szlaki Malinowska Alicja 2006-04-27
179 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową dróg. Malinowska Alicja 2006-04-24
178 Wynik przetargu - Usługi transportowe i koparko spycharką Malinowska Alicja 2006-04-21
177 Przetarg ograniczony - Prace budowlane dotyczace budowy dróg Malinowska Alicja 2006-04-12
175 Usługi transportowe i koparko -spycharką. Malinowska Alicja 2006-04-04
174 Usługi geodezyjne Malinowska Alicja 2006-03-17
172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa centrum kultury i rozbudowa budynku UG Malinowska Alicja 2006-02-24
171 Robota budowlana - Wymiana złoża w filtrach pospiesznych. Malinowska Alicja 2006-02-20
170 Usługa - Nadzór inwestroski Malinowska Alicja 2006-02-10
169 Zakup, dostawa i rozgarnięcie kruszywa kamiennego Malinowska Alicja 2006-02-07
166 Świadczenie usług urbanistycznych Malinowska Alicja 2006-01-19
162 Wynik przetargu -zakup oleju napędowego Malinowska Alicja 2005-12-22
161 Zakup artykułów spożywczych Malinowska Alicja 2005-12-22
160 Wynik przetargu - selektywna ziórka odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2005-12-13
159 Usługa - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej we wsi Przydworzyce i Kłoda Malinowska Alicja 2005-12-09
158 Budowa centrum kultury i rozbudowa nudynku administracyjnego Malinowska Alicja 2005-12-05
157 Zakup oleju napędowego Malinowska Alicja 2005-12-01
155 Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup ciągnika Malinowska Alicja 2005-11-21
154 Usługa - selektywna zbiórka odpadów komunalnych Malinowska Alicja 2005-11-15
152 Zakup ciągnika rolniczego. Malinowska Alicja 2005-11-02
151 wynik przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drogi wojewódzkiej Malinowska Alicja 2005-10-27
150 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej we wsi Przydworzyce - Kłoda Malinowska Alicja 2005-10-24
149 Wynik - artykuły spożywcze Malinowska Alicja 2005-10-21
148 Wynik przetargu - remont oczyszczalni w Magnuszewie. Malinowska Alicja 2005-10-21
147 Wynik przetargu - zakup tłucznia Malinowska Alicja 2005-10-20
146 Zakup ciagnika Malinowska Alicja 2005-10-14
145 Wykonanie dokumentacji na remont drogi wojewódzkiej Malinowska Alicja 2005-10-10
144 Zakup artykułów spożywczych dla Szkoły w Magnuszewie Malinowska Alicja 2005-10-05
143 wynik przetargu - krycie dachu papą. Malinowska Alicja 2005-10-04
142 Dostawa tłucznia Malinowska Alicja 2005-10-03
141 Remont oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2005-09-30
139 Zakup ciągnika rolniczego nowego o mocy minimum 47kM Malinowska Alicja 2005-09-28
138 Wykonanie pokricia dachu papą termozgrzewalną Malinowska Alicja 2005-09-15
137 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont drogi wojewódzkiej Malinowska Alicja 2005-09-12
131 Krycie dachu papą Malinowska Alicja 2005-08-19
128 wynik przetargu- remont drogi Rozniszew-Kol.Rozniszew Malinowska Alicja 2005-08-10
127 wynik przetargu - wykonanie dokumenta ci na sieć Kruszyn Malinowska Alicja 2005-08-03
126 Wykonanie dokumentacji na remont drogi Malinowska Alicja 2005-07-29
125 Wykonanie dokumentacji na sieć wodno kanalizacyjną - II Malinowska Alicja 2005-07-26
123 Wybór najkorzystnieszej oferty - budowa sali gimnastycznej w Chmielewie Malinowska Alicja 2005-07-19
117 Wykonanie dokumentacji projektowej na sieć wodno -kanalizacyjną Malinowska Alicja 2005-07-07
116 Wynik przetargu - wykonanie mapy drogi wojewódzkiej Malinowska Alicja 2005-06-30
115 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Wólka Tarnowska Malinowska Alicja 2005-06-30
113 wynik przetargu - Remont drogi Bożówka Malinowska Alicja 2005-06-27
107 wynik przetargu - dowóz dzieci Malinowska Alicja 2005-06-23
106 Wynik przetargu - budowa dróg Przewóz Tarnowski i Kolonia Rozniszew. Malinowska Alicja 2005-06-09
105 Wynik - usługa przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy Malinowska Alicja 2005-06-07
103 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Malinowska Alicja 2005-05-25
100 Wynik przetargu na roboty w Ośrodku Zdrowia w Magnuszewie Malinowska Alicja 2005-04-18
96 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Malinowska Alicja 2005-03-17
95 Usługi nadzorowania budowy Malinowska Alicja 2005-03-14
94 wynik przetargu na usługi transportowe Malinowska Alicja 2005-03-09
93 Informacja o wyborze oferty na Wykonanie dokumentacji na budowę drogi. Malinowska Alicja 2005-03-02
91 Usługi transportowe i koparko - spycharką Malinowska Alicja 2005-02-21
90 Wynik przetargu na dostawę koksu i węgla Malinowska Alicja 2005-02-11
89 Wykonanie dokumentacji na budowę drogi. Malinowska Alicja 2005-02-10
88 Wykonanie dokumentacji proj.-kosztorysowej na budowę sieci wodno kanlizacyjnej. Malinowska Alicja 2005-02-10
87 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni Malinowska Alicja 2005-02-10
86 Wynik przetargu - Wykonanie studni głębinowej. Malinowska Alicja 2005-02-07
85 Wynik przetargu na tłuczeń Malinowska Alicja 2005-02-01
84 Dostawa węgla i koksu Malinowska Alicja 2005-01-27
83 Wynik przetargu - wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku UG Maqgnuszew. Malinowska Alicja 2005-01-25
82 Wynik przetargu - wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową i kanalizacyjną. Malinowska Alicja 2005-01-25
81 Wynik przetargu - dostawa oleju opałowego Malinowska Alicja 2005-01-25
80 Dostawa tłucznia Malinowska Alicja 2005-01-14
79 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku UG Malinowska Alicja 2005-01-06
77 Zakup oleju opałowego EKOTERM PLUS - 115000 litrów w roku 2005 Malinowska Alicja 2005-01-04
76 Wykonanie studni głębinowej w Magnuszewie. Malinowska Alicja 2005-01-03
75 Sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Wilczkowice Dolne. Malinowska Alicja 2005-01-03
74 Wynik - Remont Szkoły Podstawowej w Chmielewie Malinowska Alicja 2004-12-17
70 Wynik przetargu - dostawa tłucznia Malinowska Alicja 2004-11-09
69 Dostawa tłycznia kamiennego 1000 to, frakcji 0-31,5m Malinowska Alicja 2004-10-21
68 DOSTAWA WĘGLA I KOKSU Malinowska Alicja 2004-09-13
67 Modernizacja ulicy Saperów w Magnuszewie. Malinowska Alicja 2004-08-19
66 Rekultywacja wysypiska w miejscowości Ostrów. Malinowska Alicja 2004-08-16
65 Wynik przetargu - Wymiana wykładziny w Magnuszewie. Malinowska Alicja 2004-08-11
64 Krycie dachu papą termozgrzewalną Malinowska Alicja 2004-08-10
63 Wynik przetargu na Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Rękowice, Gruszczyn, Chmielew Malinowska Alicja 2004-08-05
62 Wynik przetargu na termomodernizację Ośrodka Zdrowia Malinowska Alicja 2004-08-05
61 Dowóz dzieci na 5 trasach Malinowska Alicja 2004-08-05
60 Cyklinowanie podłogi o powierzchni 288 m kw Malinowska Alicja 2004-08-03
59 WYMIANA WYKŁADZINY w SZKOLE w PRZYDWORZYCACH - około 81 m kw Malinowska Alicja 2004-07-27
58 Wymiana wykładziny w budynku szkoły w Magnuszewie - około 380m kw. Malinowska Alicja 2004-07-26
57 BBŁOŻENIE PŁYTKAMI TYPU GRES SCHODÓW ZEWNENTRZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY W MAGNUSZEWIE Malinowska Alicja 2004-07-14
56 Termoocieplanie budunku Ośrodka Zdrowia w Mniszewie Malinowska Alicja 2004-07-14
52 Wykonanie wraz z uzgodnieniami dokumentacji projektowo - kosztorysowej przy szkole w Chmielewie. Malinowska Alicja 2004-05-27
51 Remont drogi KLurki. Malinowska Alicja 2004-05-19
50 Usługi urbanistyczne Malinowska Alicja 2004-05-11
49 Dostawa i ułożenie glazury i terakoty w szkole w Rozniszewie Malinowska Alicja 2004-04-30
48 Dostawa i ułożenie wykładzin PCV na korytarzach w szkołach: Magnuszew i Rozniszew Malinowska Alicja 2004-04-30
47 WYMIANA OKIEN w SALI GIMNASTYCZNEJ w ROZNISZEWIE Malinowska Alicja 2004-04-30
46 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ w MAGNUSZEWIE Malinowska Alicja 2004-04-29
45 TREMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY w PRZYDWORZYCACH Malinowska Alicja 2004-04-29
44 Nadzorowanie budowy i remontu dróg Malinowska Alicja 2004-04-27
43 Wykonanie i montaż estready. Malinowska Alicja 2004-04-26
42 Sprostowanie do ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości Malinowska Alicja 2004-04-23
41 Nadzorowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Malinowska Alicja 2004-04-22
40 Wynik przetargu remont drogi Kurki Malinowska Alicja 2004-04-15
39 WYKONANIE REMONTU DACHU W CHMIELEWIE Malinowska Alicja 2004-04-13
38 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W PRZEWOZIE TARNOWSKIM Malinowska Alicja 2004-04-13
37 Wynik przetargu na odbudowę drogi Przewóz Stary Malinowska Alicja 2004-04-07
36 Remont drogi gminnej - KURKI Malinowska Alicja 2004-03-18
35 ODBUDOWA DROGI GMINNEJ _ PRZEWÓZ STARY Malinowska Alicja 2004-03-18
34 Dostawa Malinowska Alicja 2004-02-26
33 ZAKUP KOKSU I WĘGLA Malinowska Alicja 2004-01-05
32 Zakup oleju napędowego w ilości 14.000 litrów w roku 2004. Malinowska Alicja 2003-12-31
31 Zakup oleju opałowego Malinowska Alicja 2003-12-12
30 Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej Malinowska Alicja 2003-12-08
29 BONY TOWAROWE Malinowska Alicja 2003-12-02
28 BONY TOWAROWE Malinowska Alicja 2003-12-02
27 USŁUGA - selektywna zbiórka odpadów komunalnych z tereu GMINY MAGNUSZEW Malinowska Alicja 2003-11-13
26 Sprzedaż nieruchomości w Magnuszewie po obniżonej cenie Malinowska Alicja 2003-11-10
25 Przetarg II na dostaę sprzętu komputerowego wraz z istalacją. Malinowska Alicja 2003-11-05
24 WYNIK PRZETARGU Szaraniec Agnieszka 2003-11-04
23 Dostawa tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2003-10-21
22 DRUGI PRZETARG na sprzedaż nieruchomości Nr 1114/1 w Magnuszewie. Malinowska Alicja 2003-10-21
21 Drugi przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Grzybów Malinowska Alicja 2003-10-21
20 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Malinowska Alicja 2003-10-06
19 Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Magnuszew. Malinowska Alicja 2003-10-03
18 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna we wsi Grzybów (przejście pod drogą krajową. Malinowska Alicja 2003-09-19
17 Dostawa oleju opałowego Malinowska Alicja 2003-09-17
16 Dostawa koksu do szkół Malinowska Alicja 2003-09-17
15 Dostawa węgla do szkół Malinowska Alicja 2003-09-17
4 Remont w Szkole w Rozniszewie Malinowska Alicja 2003-08-27
14 SPREDAŻ NIERUCHOMOŚCI w MAGNUSZEWIE i PRZYDWORZYCACH Malinowska Alicja 2003-08-18
12 Przetarg II Odbudowa drogi gminnej we wsi Bożówka Malinowska Alicja 2003-08-05
11 TERMOMODERNIZACJA BUDUNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY - II Malinowska Alicja 2003-08-04
10 PODKŁADY MAPOWE w SKALI 1:1000 TERENU GMINY MAGNUSZEW Administrator 2003-07-18
9 ODBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI BOŻÓWKA o długości 600 mb i szerokości 5 mb. Administrator 2003-07-18
8 Przebudowa ulic w Magnuszewie: ul. Bohaterów Studzianek i Braterstwa Bronii Administrator 2003-07-17
7 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG Administrator 2003-07-15
6 Modernizacja kotłowni olejowej przy szkole w Przydworzycach w celu zabezpieczenia ogrzewania sali gimnastycznej. Administrator 2003-07-11
5 Wymiana stolarki okiennej w budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszewie Administrator 2003-07-04

[Liczba odsłon: 1910453]

przewiń do góry