Zakup 19 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem umożliwiających naukę zdalną na potrzeby realizacji projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 1921563]

przewiń do góry