WCAG WCAG WCAG  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Magnuszew
Menu podmiotowe
Gmina Magnuszew
Jednostki Pomocnicze
Zgromadzenia Publiczne
Jednostki Organizacyjne Gminy
Oferty pracy
Rada Gminy Magnuszew
Komórki organizacyjne
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Wójt Gminy Magnuszew
Menu przedmiotowe
Dane Publiczne
Polityka wewnętrzna
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wyniki badania wody
Współpraca Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW ZA 2015 R.
Ponowne wykorzystywanie
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Strategia Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2016 - 2023
Wyniki kontroli
Petycje
Zapytania ofertowe
Do Pobrania
GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2008-2013
Biuletyn Gminny
Sesje Rady Gminy
Informacja o terenach pod inwestycje
Ogłoszenia i Komunikaty
Ogłoszenia - sprzedaż środków trwałych
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
Budżet
Oświadczenia majątkowe
Zasady Funkcjonowania Organów Gminy i Ich Jednostek Organizacyjnych
Majątek Gminy
Sprawozdania budżetowe
System Komunikatów Sadowniczych
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Komunalizacja mienia
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Izb Rolniczych 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Magnuszew 2011
Inne Informacje
Przetargi
Stan spraw
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [865158]