KOMISJA INWENTARYZACYJNA

GMINY MAGNUSZEW

 

Z A W I A D A M I A

że w dniach od 30.05.2016r. do 30.06.2016r. w lokalu Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ulicy Saperów 24 w pokoju nr 14, w godz. 73o-140o wyłożony zostanie do wglądu

 

SPIS INWENTARYZACYJNY następujących nieruchomości:

 

Lp.

Numer karty

inwentaryzacyjnej

 

Oznaczenie

Rodzaj

użytk.

Pow.

[m2]

 

Wartość

[zł]

Położenie

nieruchomości

Własności

wg dokumentów

Ewidencji gruntów

Obręb

Nr działki

 

1.

 

2/2016

 

 

 

 

 

KW RA1K/00005918/1 Skarb Państwa

 

Magnuszew

1111/27

Droga

0,4644

 

 

 

100000,00

 

Magnuszew, ul.Partyzantów

2

2/2016

 

KW RA1K/00005918/1 Skarb Państwa

 

Magnuszew

1111/37

Grunty orne

R IVa

0,0180

 

 

 

5400,00

 

Magnuszew, przy ul.Partyzantów

3

2/2016

 

KW RA1K/00005918/1 Skarb Państwa

 

Magnuszew

1111/38

Użytki rolne zabudowane

B-RIVa

0,0180

 

 

 

5400,00

 

Magnuszew, przedłużenie działki 1111/37 (powiększenie sąsiednich)

4

2/2016

 

KW RA1K/00005918/1 Skarb Państwa

 

Magnuszew

1111/44

Droga

0,1110

 

 

 

30000,00

 

Magnuszew, ul.Kasztanowa

Mienie to zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990r.-Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32 poz.191 z późn.zm.) staje się własnością Gminy (mieniem komunalnym).

W okresie wyłożenia upoważniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej udzielać będzie zainteresowanym osobom, jednostkom niezbędnych informacji i zbierać będzie zastrzeżenia co do wyłożonych dokumentów.

Zgłoszone uwagi po ich rozpatrzeniu i uwzględnieniu mieć będą wpływ na ustalenie spisu.         

Komisja Inwentaryzacyjna: 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-29 12:00:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-30 10:26:21
  • Liczba odsłon: 3612
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910559]

przewiń do góry