Uchwała Nr Ra.301.2019
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 5 września 2019r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Magnuszew informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.


Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie  przedłożenia informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2019 roku.


Uchwała Nr Ra.62.2019
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2019r.

W sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Gminę Magnuszew w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2029.


Uchwała Nr VIII/30/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.


Uchwała Budżetowa na rok 2019
Gminy Magnuszew
Nr VIII/31/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2018 r.


Uchwała Nr Ra.476.2018
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2018r.

W sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Magnuszewie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029.


Uchwała Nr Ra.475.2017
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2018r.


W sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Magnuszew projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu.


ZARZĄDZENIE NR 61/2018
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały budżetowej
na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i załącznikami.


ZARZĄDZENIE NR 60/2018
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-29 15:14:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-12 15:39:09
  • Liczba odsłon: 1170
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1867343]

przewiń do góry