Magnuszew, dnia 16.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Magnuszew na lata 2022-2032".


Radom, 20 lipca 2022 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-R.7533.188.5.2021.LH

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI


 

Warszawa, 18 maja 2022 r.

WI-I.747.4.12.2022.PSS/DW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
inwestycja: „Przebudowa i budowa obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do Budowy linii 400kV Kozienice – Miłosna” na terenie działek ewidencyjnych położonych w gminie Halinów, powiat miński; gminie Wiązowna oraz Sobienie Jeziory, powiat otwocki; województwo mazowieckie.


DLI-II.7620.15.2021.AZ.9(PMJ)

 

OBWIESZCZENIE

Minister Rozwoju i Technologii

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 21 lutego 2022 r., znak: DLI-II.7620.15.2021.AZ.8(PMJ), utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 35/SPEC/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r., znak: WI-I.747.4.5.2021.JK, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna” na terenie powiatu: kozienickiego i garwolińskiego, sprostowaną postanowieniem Nr 720/SAAB/2021 z dnia 31 maja 2021 r., znak: WI-I.747.4.5.2020.JK.


Warszawa, dnia 07 marca 2022 r.

WOOŚ-II.420.81.2021.AG.4

 

OBWIESZCZENIE

dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce o nr. Ewidencyjnym 52/10, jednostka ewidencyjna 1407062 Magnuszew, obręb 0019 Tyborów.


Magnuszew, dnia 21.02.2022 r.

BT.7624.1.2022

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

dla przedsięwzięcia pn. "BUDOWA 1-2 niezależnych instalacji fotowoltaicznych pn. BOŻOWKA, na terenie działek nr ew. 1,68 i 1,69 w m. Bożówka, o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą".


Radom, 11 lutego 2022 r.

Wojewoda Mazowiecki
SPN-R.7533.187.19.2021.OT

ZAWIADOMIENIE

zawiadomienie o toczącym się postepowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Magnuszew, obręb 0014 Grzybów, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako działka numer 230/1 o powierzchni 0,0010 ha 


Radom, 26 stycznia 2022 r.

Wojewoda Mazowiecki
SPN-R.7533.188.15.2021.LH

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Magnuszew, obręb Wólka Tarnowska oznaczonej jako działka nr 620/1 o pow. 0,0010 ha

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-31 20:09:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-02 10:35:21
  • Liczba odsłon: 1041
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910544]

przewiń do góry