Zarządzenie Nr 1/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 3 stycznia 2022r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Magnuszew na 2022 rok


Zarządzenie Nr 2/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 3 stycznia 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 3/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 stycznia 2022r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do prowadzenia spraw z zakresu ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.


Zarządzenie Nr 4/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie
 

Zarządzenie Nr 5/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 stycznia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz ustalenia jej składu osobowego


Zarządzenie Nr 6/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 7/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 8/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew za 2021 rok.


Zarządzenie Nr 9/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 10/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Magnuszew w 2022 roku i do korekty deklaracji VAT za 2021 rok.


Zarządzenie Nr 11/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 12/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 13/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji w celu opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew.


Zarządzenie Nr 14/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 15/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do prowadzenia postepowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz do wydawania w tych sprawach decyzji


Zarządzenie Nr 16/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do prowadzenia postepowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz do wydawania w tych sprawach decyzji


Zarządzenie Nr 17/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 18/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 19/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do prowadzenia spraw z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Zarządzenie Nr 20/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 

Zarządzenie Nr 21/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 kwietnia 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 22/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 kwietnia 2022r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za 2021 rok


Zarządzenie Nr 23/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 kwietnia 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 24/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 kwietnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 25/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 kwietnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie


Zarządzenie Nr 26/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 kwietnia 2022r.

w sprawie: ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn. "Cyfrowa gmina" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej V "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU" działania 5.1 "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"


Zarządzenie Nr 27/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 maja 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 28/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 maja 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie


Zarządzenie Nr 29/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 maja 2022r.

w sprawie udzielenia upoważnienia


Zarządzenie Nr 30/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 maja 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 31/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 maja 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie


Zarządzenie Nr 32/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 maja 2022r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Magnuszew za 2021 rok.


Zarządzenie Nr 33/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 

Zarządzenie Nr 34/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 35/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 maja 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 36/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 maja 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 37/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 38/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 39/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie


Zarządzenie Nr 40/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2022r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie
 

Zarządzenie Nr 41/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 czerwca 2022r.

w sprawie określenia przerw w pracy dla przedszkola w oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew w 2022 r.


Zarządzenie Nr 42/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 43/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 44/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022-2029.


Zarządzenie Nr 45/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie


Zarządzenie Nr 46/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 lipca 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie za 2021 rok.


Zarządzenie Nr 47/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 48/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 49/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 lipca 2022r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 50/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 lipca 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 51/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 1 sierpnia 2022r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2022 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Zarządzenie Nr 52/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 sierpnia 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 53/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 sierpnia 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 54/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 17 sierpnia 2022r.

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do przeprowadzenia postepowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego


Zarządzenie Nr 55/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 17 sierpnia 2022r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do przeprowadzenia postepowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego


Zarządzenie Nr 56/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 24 sierpnia 2022r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników zajęć wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Przydworzycach wyłącznie w formie elektronicznej.


Zarządzenie Nr 57/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 sierpnia 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 58/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 sierpnia 2022r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2022 roku.


Zarządzenie Nr 59/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 sierpnia 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 60/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 sierpnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 61/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 sierpnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 62/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 września 2022r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do przeprowadzenia postepowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego


Zarządzenie Nr 63/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 września 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 64/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 września 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 65/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 września 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 66/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 września 2022r.

w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Magnuszew.


Zarządzenie Nr 67/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 września 2022r.

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do przeprowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych


Zarządzenie Nr 68/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 września 2022r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych


Zarządzenie Nr 69/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 września 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 70/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 września 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 71/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 września 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 72/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 października 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 

Zarządzenie Nr 73/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 października 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 74/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 października 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 75/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 października 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 76/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 października 2022r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 77/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 października 2022r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 78/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 listopada 2022r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2023-2029.


Zarządzenie Nr 79/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 listopada 2022r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i załącznikami.


Zarządzenie Nr 80/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 listopada 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 81/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 listopada 2022r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 82/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 listopada 2022r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 83/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 listopada 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 84/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 listopada 2022r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 85/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 listopada 2022r.

w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Magnuszew.


Zarządzenie Nr 86/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 listopada 2022r.

zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Magnuszew Nr 2/2011 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, najem obiektów, pomieszczeń i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Magnuszew 


Zarządzenie Nr 87/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 listopada 2022r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Magnuszew.


Zarządzenie Nr 88/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 listopada 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 89/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 01 grudnia 2022r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.


Zarządzenie Nr 90/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 grudnia 2022r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 91/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 grudnia 2022r.

w sprawie powołania Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych oraz nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew


Zarządzenie Nr 92/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 grudnia 2022r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostaw w ramach realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Zarządzenie Nr 93/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 94/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 95/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2022r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 96/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2022r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 97/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 98/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 grudnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 99/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 grudnia 2022r.

w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego przez Gminę Magnuszew pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia., Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020


Zarządzenie Nr 100/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 grudnia 2022r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 101/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 grudnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 102/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 103/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2022r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 104/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2022r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022-2029.


Zarządzenie Nr 105/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.


Zarządzenie Nr 106/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2022r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 107/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2022r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-05 14:53:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-23 09:00:02
  • Liczba odsłon: 1487
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910457]

przewiń do góry