Magnuszew 2018.09.05

PROTOKÓŁ

 

Sporządzony na okoliczność przeprowadzenia postępowania w trybie zapytanie ofertowe.

 

Zamawiający:

Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew,

Przedmiotem zamówienia jest : Nadzór inwestorski nad budową wieży widokowej w Mniszewie

Kryterium: cena  - 100 %

 

Termin otwarcia ofert : 05.09.2018r godz.1030

 

Zgłoszono oferty:

MC PROJEKT Marcin Chałdaś, Kozienice, ul.Polna 20  – cena brutto 4.551,00zł

 

Komisja wnioskuje:

Oferta spełnia warunki i jest jedną ofertą w tym zapytaniu MC PROJEKT Marcin Chałdaś, Kozienice, ul.Polna 20  – cena brutto 4.551,00zł

Magnuszew 2018-08-29

ZP.271.5-ZO.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „ Budowa wieży widokowej w Mniszewie – wyposażenie wieży

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:   Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew, ul.Saperów 24 REGON: 670223830, NIP: 812-19-14-938

2.Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania polegającego na: zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robót budowlanych, usunięcie 1 szt. Drzewa, Zabezpieczenie chodników i jezdni, Wyposażenie wieży, Klatka schodowa, Maszt na szczycie wieży, Konstrukcja trapu – pomostu wejściowego do wieży, Izolacje, Balustrady klatki schodowej i tarasu widokowego, Instalacje elektryczne,   Oświetlenie masztu flagowego, Instalacje odgromowe.

  Szacunkowa wartość   zamówienia 230.000zł. Termin wykonania 30.09.2018r

4. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2018r

5. Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 05 września 2018 r. godz.10.00   w sekretariacie Urzędu  Gminy w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew bądź wysłać na adres przetargi@magnuszew.pl  W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania ofert: Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie (wg załączonego wzoru), na której należy napisać „nadzór budowlany nad budową wieży widokowej”

7. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 05.09.2018 r, godz.10:40

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z umową.

Załączniki:

Wzór oferty


zapytanie_inspektor_nadzoru_dla_budowa_wiezy_widokowej_w_mniszewie-wyposazenie8.docx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-29 12:37:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-05 15:25:31
  • Liczba odsłon: 1248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913797]

przewiń do góry