WYBORY WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
PONOWNE GŁOSOWANIE
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW


OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad
na obszarze województwa mazowieckiego

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Magnuszewie
z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r.


WYBORY WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Magnuszewie.


WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ WYBORÓW
do Rady Gminy w Magnuszewie sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w
Magnuszewie.
Załącznik do protokołu z wyborów

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Magnuszewie
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy w Magnuszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Magnuszewie
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Magnuszew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Magnuszewie
z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy w Magnuszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Radomiu II
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Magnuszew

Informacja
Komisarza Wyborczego w Radomiu II
w sprawie losowania OKW

Kandydaci i statystyki - Gmina Magnuszew


INFORMACJA DOTYCZĄCA UPRAWNIEŃ WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH,
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21-10-2018 R.

załączniki:

- WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZARZĄDZONYCH NA 21-10-2018 r.

- ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH
DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTINFORMACJA
Gminnej Komisji wyborczej w Magnuszewie
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o pełnionych dyżurach.


INFORMACJA
Gminnej Komisji wyborczej w Magnuszewie
z dnia 12 września 2018 r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach Gminnej Komisji Wyborczej
w Magnuszewie, swojej siedzibie oraz o pełnionych dyżurach.


POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Radomiu II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Radomiu II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Magnuszewie


Obwieszczenie
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaję do publicznej wiadomości
informację przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Radomiu II
o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Magnuszew


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 17 sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.
754, 1000 i 1349) oraz Uchwały Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 marca 2018 w sprawie podziału
Gminy Magnuszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych
radnych w okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 4026) Wójt Gminy Magnuszew
podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w
Magnuszewie w wyborach do Rady Gminy w Magnuszewie zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.


INFORMACJA
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego
umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komitetów wyborczych


OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Wzory dokumentów

Uchwały PKW

Kalendarz wyborczy

Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory Samorządowe 2018


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 maja 2018 r.
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy


Uchwała Nr VII/289/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie obwodów głosowania


Uchwała Nr VII/281/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Magnuszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-24 15:01:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-04 23:59:53
  • Liczba odsłon: 6944
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913733]

przewiń do góry